Přesun na obsah

Česko-německé diskusní fórum

28. 10. 2015

Česko-německé diskusní fórum je jednou z několika institucí, které jsou platformou poválečného setkávání Čechů a Němců nad různými společnými kontroverzními i nekontroverzními tématy, jejímiž členy nebo spolupracovníky jsou i politicky a společensky vysoce angažovaní jedinci, například současný německý spolupředseda fóra je Christian Schmidt, spolkový ministr zemědělství. Pravidelně se Fóra účastní i politici a ministři zahraničí z obou stran. Součástí „Fóra“ je „Jugendforum“ a „Tandem“ pro výměnu mládeže“. Vedle těchto organizací existují ještě další instituce, jako známá Ackermann-Gemeinde, která má u nás české „Sdružení Ackermann-Gemeinde“. Obě tato sdružení pořádají se Společností Bernanda Bolzana každoroční symposium „Dialog uprostřed Evropy“. Mládež se schází k diskusím na akcích organizovaných Junge Aktion nebo přes organizaci Tandem a Jugendforum. Dále tu existuje menší sdružení „Seeligergemeinde“ aj.

„Diskusní fórum“ pořádalo ve dnech 23.-25.10. v Kostnici ve známé koncilní budově na břehu Bodamského jezera svou výroční konferenci, která měla za téma: „Vztah náboženství a státu v České republice a v Německu“.

V Kostnici proběhlo v tomto „Husovském“ roce několik konferencí k výročí Kostnického koncilu a k upálení Mistra Jana Husa. Ty dávné události proslavily toto malé městečko na hranicích Švýcarska a Německa, které tak zaujalo v církevních dějinách Evropy významné místo...

Výroční konferenci konalo letos Fórum v Kostnici, zřejmě v návaznosti na husovské výročí. Na programu byla například v té souvislosti pěkná přednáška doc. J. Šebka z Historického ústavu Akademie věd České republiky „Vzpomínání na Jana Husa v České republice a Německu“.

A volba výše uvedeného tématu výroční konference zřejmě souvisí také trochu s místem konání.

Řečníci zahajovacích projevů ukazují, jaký zvuk má toto Fórum, i jakou váhu Kostnice přikládá slavení „kostnického tématu“ pro prestiž města. Rádi v těchto létech užívají titul „Konzilstadt Konstanz“...

Jako první pozdravil shromáždění 120 účastníků spolkový ministr Christian Schmidt, dále dr. Libor Rouček, bývalý místopředseda Evropského parlamentu, Peter Friedrich, státní ministr Badenska-Württenberska, jednatelka „Koncilního města Kostnice“ Ruth Bader představila projekt „600 let kostnického koncilu“.

První panel měl téma: „Vztah náboženství a státu v české a německé historii“, a druhý „Společenský význam a vnímání náboženství v současné České republice a Německu“, kde z naší strany hovořil bývalý soudce ústavního soudu JUDr. Stanislav Balík, dr. L. Rouček, bývalý místopředseda Evropského parlamentu, dr. J. Šitler, velvyslanec a zvláštní zmocněnec pro záležitosti holokaustu a boje proti antisemitismu.

Já jsem se účastnil prvního panelu, v němž mluvil prof. Bendel z university v Tübingen, žurnalista Petr Brod a poslankyně Spolkového sněmu Petra Ernstbergerová. Mluvil jsem o komunistickém pronásledování církve a o vývoji vztahů v 90. letech. Zvláště jsem zmínil, co pro nás za komunismu znamenaly kontakty z Východním Německem, možnosti pořádat tam velká setkání křesťanské mládeže, což u nás nebylo tehdy možné, a pak náboženská literatura, která byla vydávána v Lipsku. Také jsem připomněl korespondenci z 90. let mezi českými katolickými biskupy a německou biskupskou konferencí ohledně smíření a odpuštění.

Christian Schmidt na závěr shrnul výsledky Fóra, které pak byly stručně zveřejněny v oficiální zprávě o konferenci. Zmiňuje se v nich o vlivu náboženství v posledním století. Připomíná, že náboženství rozvinula přes hranice svou spojující a sjednocující sílu. Mluví ale také o určitém zavádějícím působení, například v době nacistické zlovůle.

Náboženství mají v obou zemích směřovat a vést k porozumění. Připomíná, před jaké otázky nás staví v obou zemích islám. (“Pegida“ a „Islám v ČR nechceme“). Prohlášení konstatuje potřebu dialogu s islámem a vzájemného poznávání. A říká „Strach z neznámého musí být překonán“.

Konference byla zakončena prohlídkou pamětihodností Kostnice.

Kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka