Přesun na obsah

Patriarcha Bartoloměj v Loppianu

5. 11. 2015

V malém místě poblíž italské Florencie vyrostla před 50. lety na rozsáhlém terénu darovaném Vincenzem Folonarim Dílu Mariinu, citadela neboli „Centro Mariapoli“, trvalé centrum života podle spirituality Chiary Lubichové. Takovýchto citadel je dnes ve světě asi 20. Žijí v nich trvale muži i ženy fokolaríni, jsou tu rodiny, mládež, žijí tu kněží. Mají tu zaměstnání, pracují na vinicích, a v různých malých dílnách, jsou tu umělecké dílny. Je tu první rok školy formace těch, kdo chtějí svůj život zasvětit Bohu ve fokoláre, ve společenství, usilující o trvalé uskutečňování jednoty, o kterou prosil Ježíš Otce před svou smrtí (viz Jan 17). Po absolvování ještě dalšího roku formace v Montet ve Švýcarsku jsou rozesíláni do komunit fokoláre ve světě.

V r. 2007 byl v Cittadele v Loppianu dekretem vatikánské kongregace pro katolickou výchovu zřízen universitní Institut Sophia. Chiaře Lubichové se tak naplnil sen, aby spiritualita jednoty vstupovala i do oblasti vědy a teologie. Rektorem této univerzity se stal Piero Coda, profesor papežské Lateránské university.

Podle svých stanov je Univerzitní Institut zformován jako kurz života, studia a vědecké práce, které umožňují osvojit si a prohloubit křesťansky inspirovanou kulturu života a práce podle učení II. vatikánského koncilu a charizmatu Díla Mariina. Obsahem tedy není jen studium, ale také přijetí kultury jednoty do vlastního stylu života. Univerzita uděluje obvyklé akademické tituly v oboru kultury jednoty.

Akademický senát univerzity se rozhodl udělit čestný doktorát kultury jednoty jeho Svatosti cařihradskému arcibiskupovi a ekumenickému Patriarchovi Bartolomějovi I. Udělení doktorátu se konalo u příležitosti zahájení nového akademického roku 2015-2016 dne 26. října 2015 v prostorách moderní basiliky P. Marie Theotokos za účasti profesorů a studentů univerzity a mnoha obyvatel Loppiana. Patriarchu doprovázel pravoslavný metropolita pro Itálii arcibiskup Gennadios, sídlící v Bologni a řada pravoslavných duchovních. Čestný doktorát uděloval rektor univerzity prof. Mons. Piero Coda, za přítomnosti velkého kancléře, florentského arcibiskupa metropolity kard. Giuseppe Betoriho a zástupkyně velkého kancléře doktorky Marie Voce, prezidentky Díla Mariina.

Po všech slavnostních projevech a předání titulů měl patriarcha „doktorskou“ přednášku na téma „L‘unione“ a „l‘unitá“, v níž se nejprve zmínil o úrovni ekumenických vztahů v 18. století, pak teologickou reflexi na výše uvedené téma.

Pro mne bylo překvapivé, že tento vysoký hierarcha pravoslavné církve se v dialogu se společenstvím, které měl před sebou, i v osobním kontaktu s lidmi, choval velmi otevřeně, přátelsky. Zdálo se mi, že v některých momentech přijímá styl papeže Františka. O přestávce se nestáhl do ústraní, ale seděl u kávy v hale mezi lidmi, takže bylo možné se s ním dát do řeči (mluví několika jazyky, francouzsky, anglicky, italsky).V rozhovoru s ním jsem si všiml, že zná bolestnou situaci pravoslavné církve u nás, uváděl i některá jména, a měl na mysli i její řešení.

Po přestávce byla ještě malá hezká chvilka, kdy patriarcha Bartoloměj dostal čestné občanství Loppiana.

Na závěr těchto mimořádných okamžiků slavili účastníci pod předsednictvím patriarchy Bartoloměje společné nešpory, večerní chvály.

V úzkém kruhu se také uvažovalo o užším kontaktu mezi cařihradským patriarchátem a universitou Sophia.

Tyto události byly nejen slavnostní ceremonií, ale v duchu poslání Univerzity Sophia důležitým praktickým krokem na cestě jednoty.

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka