Přesun na obsah

Ekumenické shromáždění na Bílé Hoře

11. 11. 2015

Letos připadlo výročí historické bitvy na Bílé Hoře na neděli, přesně jako před 495 léty. Už tradičně si církve připomínají tento den ekumenickou bohoslužbou na tomto místě. Skutečnost, že se tu křesťanské církve, jejichž předkové zde před staletími proti sobě bojovali, setkávají v prosebné bohoslužbě za padlé bojovníky, je pro dnešní dobu výmluvným znamením. Kosterní pozůstatky 44 bojovníků z obou stran, uchovávané do nedávné doby ve vojenském muzeu v Praze, byly zde v r. 1999 pohřbeny.

Letošní ekumenické shromáždění začalo u mohyly na návrší za klášterem sester benediktýnek, postavené pří 300. výročí bitvy českými sokoly. Krvavý západ slunce byl emotivním pozadím letošního setkání. Předsedajícím byl kardinál Miloslav Vlk, úvodní meditaci měla duchovní československé církve husitské Sandra Silná a kazatelem při pokračující bohoslužbě v chrámu P. Marie Vítězné byl synodní senior českobratrské církve evangelické Joel Ruml. Účastníky pozdravila sestra Francesca z benediktýnské komunity Venio, která sídlí ve zdejším klášteře. Za veřejnou správu shromáždění pozdravil zástupce starosty Prahy 6 Mgr. Jan Lacina.

Od mohyly se po úvodní meditaci všichni odebrali v tichém průvodu do zdejšího chrámu, kde byla zahájená vlastní bohoslužba. Po přečteném evangeliu a po kázání Joela Rumla si přítomní rozsvítili rozdané svíčky od velikonoční svíce, symbolizující Kristovo vzkříšení, a se svícemi v rukou se odebrali za kostel, ke hrobu pohřbených bělohorských bojovníků. Během průvodu zaznívalo 44 úderů do nových zvonů, připravených k zavěšení. Zastavení u hrobu bylo zahájeno známou kající písní z doby pobělohorské „Soudce všeho světa, Bože“... Po přímluvách, po společné modlitbě Otče náš vyslovili přítomní „celebranti“ požehnání a kardinál Vlk všem požehnal. Po jeho závěrečném slově, ve kterém hovořil o symbolickém znamení tohoto ekumenického shromáždění, skončilo letošní bělohorské modlitební shromáždění...


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka