Přesun na obsah

Slovo kardinála Vlka na závěr ekumenické bohoslužby na Bílé Hoře

11. 11. 2015

Slovo kardinála Vlka na závěr ekumenické bohoslužby na Bílé Hoře

8. listopadu 2015

Bratři a sestry, vážení přátelé,

tato modlitební chvíle odpuštění a smíření na místě, které je spojeno s bolestným osudovým dopadem, který přinesl rozdělení a mnoho bolestí v našich dějinách – je symbolickým znamením změněných postojů, že dnes jsme ve vztazích mezi církvemi (obecně řečeno), které tehdy byly nepřátelskými stranami, že jsme dále. Stojíme na stejné straně barikády: modlíme se společně za zahojení ran a jizev, které jsme v dějinách způsobili, aniž analyzujeme, kdo má více viny na těch bolestných událostech. Podobně jako tomu bylo při nedávném 600. výročí upálení M. J. Husa, které končilo společnou bohoslužbou odpuštění a smíření.

Také tato chvíle je společným momentem svědectví církví, že jsme se z dějin aspoň trochu poučili, že pravda bez lásky je tvrdá a může způsobovat i války. Poučili jsme se a dosvědčujeme našemu národu, že překonání rozdílů, antagonismů a nepřátelství je možné a že vzájemné naslouchání a dialog je nástrojem jejich řešení. Tuto společnou roli církví v našem národě chci v této chvíli zdůraznit, abychom si jí byli vědomi.

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka