Přesun na obsah

Odpuštění a smíření - rok 2015

10. 11. 2015

J.E. Piotr Nowina-Konopka, polský velvyslanec u Svatého stolce, inicioval ve Vatikánu k 5O. výročí známého dopisu polských biskupů německým biskupským spolubratrům mezinárodní konferenci, která nebyla jen vzpomínkovou akcí na dávnou událost, ale hlavně dialogem a aktualizací významu tohoto počinu, který byl krásným plodem zkušeností II. Vatikánského koncilu.

Skutečnost sama je většinou známá: 13 polských biskupů pod vedením kard. B. Kominka, arcibisk. wroclawského, který je autorem dopisu, podepsalo 18.11.1965 ve Vatikánu poselství o odpuštění a žádost o odpuštění všech křivd, které se zvláště v souvislosti s 2. světovou válkou mezi oběma národy staly, bez jakýchkoli úvah, kdo víc a kdo méně.

Nynější konference se zúčastnila řada polských i německých biskupů a laiků. Kromě toho byl pozván i pravoslavný ukrajinský archimandrita prof. S.C. Hovorun. Dále bulharský mufti Mustafa Cerić. Tito posledně jmenovaní jsou známkou toho, že nejde jen o vzpomínání na minulost, ale o – jak se poslední panel jmenoval – „dopis jako inspiraci pro hledání řešení stávajících aktuálních konfliktů...“

Konference se konala pod záštitou kardinála Gianfranca Ravasiho, předsedy Papežské rady pro kulturu.

Na zahájení účastníci slavili eucharistii smíření na Campo Teutonico ve Vatikánu.

Vlastní konferenci zahajoval kardinál Ravasi a také na závěr ji zhodnotil. Ve své úvodní řeči vycházel často z bible, kterou nazval „důležitým kodexem západní kultury.“ Citoval místa Starého i Nového zákona o smíření a odpuštění. Připomněl i v koncentráku umučeného filosofa Bonhoefera a jeho výrok: nenávist člověka oslabuje, postoj odpuštění osvobozuje. Velkou polskou světici, sv. Hedviku, která byla původu německého, nazval patronkou smíření.

Já k tomu dodávám: světci nás spojují! Sv. Václav uctívaný německými a zvláště bavorskými křesťany, sv. Vojtěch, spolupracovník Oty III. na obnově Evropy, a sv. Jan Nepomucký, stojící u bran mnoha německých měst.

Jádrem konference byly teologické reflexe z pera kardinála Karla Lehmana a arcibiskupa H. Muszyńského o dopisu odpuštění a smíření v kontextu II. vatikánského koncilu.

Také já jsem byl pozván jako reprezentant procesu smíření, který v polsko-německém impulzu pokračoval. Ve svém vstupu jsem hovořil o korespondenci, která se v duchu polsko-německého smíření uskutečnila na začátku 90. let, iniciovanou tehdejším prezidentem Václavem Havlem, který napsal v r. `90 Němcům dopis smíření. Kardinál František Tomášek, jako pražský arcibiskup, napsal tehdy dopis smíření a odpuštění za katolickou církev. Když byla u nás před návštěvou papeže Jana Pavla II. ustavena biskupská konference, pokračovali jsme v započaté korespondenci. My jsme se domnívali, že tato korespondence bude impulsem pro naše politiky, ale bohužel se tak nestalo.

Účastníci z polské i německé strany hovořili o tom, co tehdejší vzájemné kroky přinesly. Byl zmíněn i odpor polské komunistické strany, která vytýkala církvi, že překročila své pravomoci. Také komunistická strana v NDR byla proti takovým krokům. Tím ukázali své ideologické principy - nešlo jim o smíření, ale o boj, o nepřítele, o nenávist, kterou mají ve své ideologii.

Překvapivé bylo vystoupení bulharského Muftiho Mustafi Ceriće, který přečetl svůj dopis polským a německým biskupům. V něm vyjadřuje svůj respekt k jejich kroku odpuštění a smíření. Často cituje korán a překvapivě ukazuje, že jsou v něm východiska k podobným postojům.

Jeho dopis podepsalo 16 různých muslimských představitelů, imámů, mufti a dalších osobností z oblasti Balkánu. Tento dopis je velmi pozoruhodný a zaslouží si, aby byl šířeji publikován.Z konference bude vydán sborník projevů a diskusí.

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka