Přesun na obsah

Třetí světová válka po kusech

17. 11. 2015

V tyto dny Evropa a vůbec svět žije otřesnou zprávou o masakru nevinných Pařížanů, který provedli příslušníci Islámského státu. Celý svět to rozhodně odmítá a vyslovuje solidaritu a blízkost Pařížanům a vůbec celému francouzskému národu. Politici celého světa odsuzují tuto agresi, která je vlastně zločinným válečným aktem. Islámský stát mluvil o jakémsi vyhlášení války.

Také papež František se vyslovil k hrůznému teroristickému zabíjení a odsoudil ho. Vystoupil i v italské katolické televizi. Protože podobné zločinné akty nejsou v posledních letech ojedinělé, již dříve papež mluvil o „rozkouskované“ třetí světové válce.

Také představitelé katolická církev v naší vlasti zřetelně odsoudili tento krutý čin a vyjádřili svou blízkost Pařížanům a zvláště těm, kdo ztratili své drahé rukou vrahů. Vyzvánění zvonů kostelů o víkendu ohlašovalo bolest, smutek i soustrast a zvalo k modlitbě a účasti na bohoslužbách, které v ty dny byly všude za zemřelé konány.

Já jsem při svých pastoračních aktivitách o víkendu všude vzpomínal na tyto události, které účastníci bohoslužeb cítili ve svém srdci. Svým pařížským přátelům jsem i písemně vyjádřil svou blízkost.

Celý mediální svět udržuje tyto události aktuálním způsobem i obrazem před očima světa.

Tyto události budou jistě dlouho důkladně reflektovány a vyhodnocovány. Jen doufám, že společnost ve světě z tohoto výkřiku do svědomí lidí vyvodí patřičné závěry. Jistě, politici v tomto smyslu mluví o společných krocích pro bezpečnost společnosti i jedinců v jednotlivých národech. To jsou jistě důležitá bezprostřední opatření. Je třeba obranu, udělat kroky i silou, aby takové věci byly napříště pokud možno vyloučeny. Ale jsem hluboce přesvědčen, že je třeba rozpoznat základní, nejhlubší příčiny takových věcí pro perspektivu, pro budoucnost. Podobné věci – i když v menších rozměrech – se dějí i v našem západním světě: stříleni, vraždění, zabíjení...My jsme byli v minulém století konfrontováni s hekatombami, s miliony mrtvých v komunistických gulazích a v nacistických koncentrácích. Oba režimy byly založeny na nenávisti, třídní, rasové. A jaké jsme vyvodili základní poučení pro rozhodné zásadní akce pro změnu, proti šíření nenávisti, pro masivní šíření solidarity, pro očišťování vzájemných mezilidských vztahů, pro šíření vzájemného odpuštění a smíření? Domnívali jsme se, že prostě svoboda sama přinese ten vytoužený „nový svět“, bez zla, bez nenávisti. Zakoušíme ale, že bez zásadního, nového, aktivně uskutečňovaného programu se svět nezmění! Nejsou v podhoubí našich mezilidských vztahů často zárodky nenávisti a msty, které způsobují neblahou atmosféru i v našem světě?

Vím, že se moje reflexe se v této bolestné chvíli může zdát laciným moralizováním. Ale jděme ke kořenům mnohého zla, které i v naší civilizaci, v naší kultuře mezilidských vztahů panuje, a připravme obnovný, hodnotový duchovní projekt pro naši společnost.

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka