Přesun na obsah

Povánoční program

21. 1. 2016

V povánoční době jsem měl některé programy, na které bylo třeba se připravit.

Nejprve to byla například duchovní obnova pro bohoslovce Arcibiskupského semináře v Praze ve dnech 8. – 9. ledna s aktuálními tématy: Bůh přítomný v našem životě v Ježíši Kristu, přítomný vždy v Duchu svatém, objevování působení Ducha svatého v dnešní církvi, osobní cesta ke kněžství atd.

Hned po jejím skončení jsem odjel na Hostýn, kde jsme ve dnech 11.–15.1. dával exercicie, pořádané Sekcí pro mládež při České biskupské konferenci. Zúčastnili se studenti a absolventi Studijně-formačního kurzu, kněží a laici. Současně tu probíhalo duchovní cvičení pro církevní školství královéhradecké diecéze pod vedením P. Karla Moravce.

Účastnilo se asi 50 mladých lidí, chlapců a děvčat z Čech, Moravy a Slezska, kteří se věnují mládeži v diecézních centrech mládeže. Mluvil jsem o dějinách spásy od ráje, přes Abraháma, Mojžíše a proroky, až do naplnění láskyplného plánu spásy, který měl nebeský Otec, ve vtělení Ježíše Krista, který po zmrtvýchvstání zůstal Bohem blízkým a zve člověka do společenství se sebou. Velmi výrazně o tom hovoří dokumenty II. vatikánského koncilu a dokumenty papežů, zvláště svatého Jana Pavla II. Mládež zachovávala během exercicií silentium. Každý den se slavila eucharistie, modlili jsme se společně modlitbu církve, breviář, konala se eucharistická adorace, modlili jsme se růženec a byl dostatečný prostor pro soukromou meditaci.

Velmi mě oslovovala duchovní úroveň těchto formátorů mladých. Sami prodělávají formační kurz zakončený zkouškami. Myslím, že Sekce pro mládež, v čele s dr. J. Balíkem, odvádí opravdu dobrou práci.

Hned po návratu jsem odjel na Šumavu, na Zadov, na týdenní dovolenou s běžkami, poněvadž po dlouhém čekání zde napadlo konečně víc než půl metru sněhu.

 

 

 

kardinál Miloslav Vlk

 


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka