Přesun na obsah

Setkání biskupů

7. 3. 2016

V únoru se každoročně koná v Centru Mariapoli v Castel Gandolfu celosvětové setkání biskupů, kteří si pro svůj duchovní život zvolili spiritualitu Díla Mariina, jejímž jádrem je jednota, o kterou v závěru svého života prosil Pán Ježíš (viz Jan, 17). Spiritualitu přinesla do světa v r. 1943 známá Italka Chiara Lubichová. Postupně se rozšířila po celém světě.

Hnutí fokoláre je jedním z více než stovky nových církevních hnutí, která vznikala postupně ve druhé polovině minulého století. Papež Jan Pavel II. tento fenomén nazval znamením zvláštního působení Ducha svatého v církvi dnešní doby.

V této spiritualitě jednoty zasvěcují svůj život Kristu muži i ženy a žijí pak ve společenstvích, ve fokoláre mužských či ženských. Spiritualitu přijímají také například i řeholníci a řeholnice a integrují ji do své řeholní spirituality. Také řada kněží si ji bere na duchovní cestu svého kněžství.

Poněvadž i biskup si může pro svůj duchovní život zvolit jakoukoliv v církvi schválenou spiritualitu, jde touto cestou ve světě několik tisíc biskupů. Často se spolu v různých kontinentech scházejí, aby spiritualitu spolu konkrétně žili a aby si sdělovali své zkušenosti. Několikrát za rok se scházejí v různém složení na celosvětovém kongresu, obvykle v Castel Gandolfu u Říma, které je pro potřeby takových setkání zařízeno.

Letos se takové setkání konalo koncem února. Účastnilo se ho 60 biskupů ze čtyř kontinentů. Mnoho účastníků bylo zvláště z Afriky. Mnozí se zúčastnili setkání poprvé. Obsahem programů bylo centrální téma hnutí - jednota, o kterém hovořila prezidentka dr. Maria Voce.: “Aby všichni jedno byli…” (Jan 17,21). Součástí jsou také přednášky na různá aktuální duchovní témata. Viceprezident hnutí Jesús Morán měl přednášku na téma: “Církev dneška a charizma Chiary Lubichové”. Setkání také navštívil generální sekretář Synody biskupů, kardinál L. Baldisseri. Promluvil na téma: ”Synodalita v myšlení a v poslání papeže Františka”.

Shlédli jsme také video o ekumenickém setkání biskupů, přátel Díla Mariina, v Cařihradu o svátku sv. Ondřeje, při kterém jsme se také setkali s patriarchou Bartolomějem, který před tím dostal čestný doktorát za práci pro jednotu na Univerzitním Institutu Díla Mariina Sophia v Loppianu u Florencie.

Obvyklou součástí těchto celosvětových setkání je také setkání s papežem. Někdy to bývá zvláštní audience pro účastníky, při které je možno papeži blíže představit náš život. Letos jsme se zúčastnili středeční generální audience na Svatopetrském náměstí. Po ní jsme měli možnost papeže Františka pozdravit, vyměnit s ním pár slovo a vyslechnout jeho povzbuzení jít dál touto cestou, “stále uchovávat živé charizma jednoty". Papež se pak s účastníky vyfotografova. Někteří biskupové se setkávají měsíčně aspoň na hodinu prostřednictvím „webexu“, na videokonferenci. Spojuje nás také společný blog, kde se uveřejňují různé zprávy, i osobní, z našeho života…

Na setkání často zaznívá hlas o potřebě a nutnosti setkávat se spolu v otevřeném bratrském společenství a sdělovat si ve vzájemné jednotě své radosti i bolesti.

kardinál Miloslav Vlk

Foto: www.focolare.org

 


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka