Přesun na obsah

Konference o rodině

11. 3. 2016

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O RODINĚ

V Praze se ve dnech 8. a 9.3. konala odborná konference o „Rodině v sekulárním světě, se zaměřením na problematiku seniorů“. Organizátory bylo Arcibiskupství pražské, Karlova universita v Praze, Jihočeská universita v Českých Budějovicích s NF Healthy Heart, pod záštitou ministra zahraničních věcí ČR Lubomíra Zaorálka.

Konference se konala v Malé aule Karlovy Univerzity. I když byla pojatá velmi komorně a publicita byla až příliš skrovná (media o tom ani nevěděla) a účast byla na osobní pozvání, obsazení účinkujících bylo „hvězdné“: profesoři-odborníci pořádajících univerzit, kancléř Papežské akademie věd z Vatikánu, podsekretář Papežské rady pro rodinu z Říma, profesor Papežské Lateránské univerzity a další odborníci.

Téma konference mělo tři bloky: I. Rodina – mezigenerační vztahy, fungování rodiny, péče o členy rodiny, II. Zdravotně sociální problémy – rodinná péče, copingové strategie, pojem rodiny, III. Důstojné stáří, hospicová péče, spolupráce státu a dalších organizací.

Odborníci z papežských institucí přinesli oficiální církevní pohled na diskutovanou problematiku v celosvětové šířce. Škoda, že k poslednímu bloku konference bylo pozváno jedině mobilní hospicové hnutí Duha, kdežto známý pražský hospic Cesta domů, nebo hospice jiných církví pozvány nebyly. Pozitivní bylo, že se jedna přednáška týkala polské zkušenosti s paliativní péčí, kde hospice jsou placeny ze státního zdravotnictví, zatímco naše zdravotnictví se k nim chová velmi macešsky. Pracovníci hospiců tak shánějí peníze na základní potřeby provozu „žebráním“, což je nespravedlivé a poněkud ponižující.

Tato již druhá mezinárodní konference s podobnou tématikou bude mít jistě další pokračování a věřím, že bude lépe organizovaná a že se této pro společnost velmi důležité problematice dostane větší publicity.

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka