Přesun na obsah

Velikonoční přání

24. 3. 2016

"Duch svatý praví: Zaplesej, Sionská dcero, zahlahol, Izraeli, raduj se a jásej z celého srdce.

Král Izraele, Hospodin, je uprostřed tebe, neboj se už zlého....

(srov. Sof 3,14 - 15)

Naplnění této výzvy Ducha svatého ve Vašem životě přeje

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka