Přesun na obsah

Papežské dokumenty

11. 4. 2016

AMORIS LAETITIA, EVANGELII GAUDIUM,

MISERICOTRDIAE VULTUS

Italský jezuita Spadaro píše ve své studii a komentáři k posynodálnímu dokumentu papeže Františka „Amoris laetitia“ (Struttura e significato), co pro papeže Františka znamenají „gaudium“, „laetitia“ a podobné výrazy. Termín „gioia“ je slovo, které se v „bergoliánském“ slovníku vyskytuje nejčastěji (viz str. 106 cit. Článku). Základní jistota papeže Františka: „Radost z evangelia naplňuje srdce a celý život  těch, kdo se setkávají s Kristem“ (EG 1). Je jasné, říká Spadaro, že se jedná o radost srdce člověka (srov. str.106 a 107 Spadarovy stati), které je naplňováno ze zdrojů „evangelia“ nebo „lásky“...V titulech dokumentů se  tedy nejedná gramaticky o vztah přivlastňovací, že by se radost „přivlastňovala“ evangeliu, ale označuje „zdroj“ této radosti.

V odborné knize „Skladba spisovné češtiny“ /SPN 1986/ se mluví o funkcích genitivu v češtině. Kniha jich uvádí s krásnými příklady 7 druhů. Na prvním místě je uvedena funkce přivlastňovací; tak člověk běžně genitiv chápe. Ale v cizích jazycích tomu tak není. Tam má genitiv především přivlastňovací funkci. Ale kromě toho ještě další význam, který se nekryje z českou funkcí genitivu. Papežovi v jeho dokumentech jde o radost člověka, kterou on potřebuje. Tedy slova v genitivu v názvech dokumentů jsou „původci“ radosti, aniž by se popíralo, že také samy radost poskytují. Skladba spisovné češtiny skutečně uvádí jednu s funkcí genitivu: vyjadřuje „cíl a původce“ toho, co slovo, ke kterému patří, přináší...Tedy „evangelii gaudium“ – evangelium, původce radosti! Tedy správně přeloženo: „Radost z evangelia“!...My Češi jsme při překládání příliš „poplatní“ výchozímu jazyku a pak je náš otrocky přeložený text málo srozumitelný, nepřesný.

Kardinál Bergoglio kdysi na téma radosti hodně psal a mluvil. A jezuita Spadaro v citovaném rozboru Laetitia Amoris k tomu přináší doklady a z jeho komentáře je smysl titulu posynodálního dokumentu zcela jasný.

Pokud se sami začteme do obou dokumentů, do „Evangelii gaudium“ a zvláště nyní do „Amoris laetitia“, nemůže být pochyb o smyslu názvu. Jen je třeba to řádně česky vyjádřit: „Radost, kterou přináší láska“, nebo „Láska přinášející radost“.

U titulu buly, kterou papež vyhlásil rok milosrdenství, není problém, protože Misericordiae vultus je v latině genitiv přivlastňovací a překlad v tom smyslu je i v češtině jasný.

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka