Přesun na obsah

Karlova univerzita slaví svého zakladatele

13. 5. 2016

Ve čtvrtek 12. května jsme ve Velké aule historické budovy Karolina zažili mimořádnou událost: Karlova univerzita slavila 700. výročí narození svého zakladatele, císaře a krále Karla IV.

Nebudu podrobně líčit celý průběh důstojného slavnostního zasedání, protože média určitě o něm a o slavnostních projevech přinesou zprávu, jistě vypočtou četné domácí i zahraniční univerzitní účastníky vysoké úrovně, zvláště z  univerzit, jejichž velkou plejádu tehdy náš slavný panovník v Evropě, „za Alpami“, jak se říkalo, založil. Pochopitelně tu byla především domácí univerzitní reprezentace s rektorem UK prof. Prof. MUDr. Tomášem Zímou DrSc. v čele. Dále representanti parlamentu ČR a vlády v čele s premiérem B. Sobotkou.

Vedle slavnostních projevů rektora UK, rektora Ženevské univerzity prof. Yvese Flückigera pronesl proslov i premiér ČR B. Sobotka. Na závěr pronesl odborník a znalec Karlovy doby prof. PhDr Jiří Kuthan, DrSc. přednášku, ve které plasticky představil život a činnost císaře a krále Karla IV. a jeho dobu.

Slavnostní zasedání jedinečným způsobem moderoval prof. Jan Royt. Po každém projevu či přednášce citoval úžasně trefné doplnění z Karlových „Moralitates“ nebo z jeho vlastního životopisu. Skvělým způsobem tak propojoval Karlovu moudrost s dnešním hodnocením jeho doby.

Toto slavnostní zasedání jako by nás vtáhlo do jiné kulturní a duchovní atmosféry, která – tak jsem to cítil – nám byla najednou tak blízká, jako by hladila a sytila naši vyprahlou a vyhladovělou duši. Jako by se na tomto „posvátném místě“ našich dějin, pod ochranou našeho patrona svatého Václava, otvírala bohatá pokladnice „dědičné“ kultury, která se nám v našich dějinách nabízí, ale jejíž bohatství, zdá se často, leží nevyužito ladem.

V tomto silném zážitku bylo možné tušit velké, dodnes živé poslání univerzity Karlovy i Václavovy pro naší vyprahlou a vyprázdněnou dobu, jak to bylo krásně vysloveno v programové brožuře oslav na otázku, co je cílem oslav: Quod bonum, felix, faustum fortunatumque eveniat.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka