Přesun na obsah

Letní setkání biskupů - přátel Hnutí fokoláre

17. 8. 2016

Autor: segvesV prvním srpnovém týdnu se setkalo asi 80 biskupů - přátel Díla Mariina ze všech kontinentů (kromě Austrálie), na severu Portugalska, v diecézi Braga, na pozvání tamního biskupa Jorge Ortigy, aby jako každoročně spolu prožili v duchu charizmatu hnutí fokoláre skoro dva týdny duchovního setkání v meditaci, odpočinku i s trochou kultury.

Byli mezi nimi 4 kardinálové a několik duchovních z různých úřadů ve Vatikánu. Kard. Joao d`Aviz, prefekt kongregace pro zasvěcený život, přinesl pozdravy od Svatého otce Františka. Setkání vedl kardinál Francis Kriengsak z Bangkoku jako moderátor této skupiny biskupů. Celkový program se odehrával v plénu všech účastníků - zvláště hlavní přednášky a témata. Pak probíhal i v menších skupinách, aby bylo možno mezi sebou více diskutovat a vyměňovat si své zkušenosti.

Dílo Mariino si pro každý rok volí jako společnou duchovní orientaci některý bod spirituality charizmatu. Letos to bude „Ježíš ukřižovaný a opuštěný jako způsob, kterým se dívá Bůh, a způsob, kterým se dívá lidstvo“. Tuto duchovní tématiku charismatu přednesla biskupům současná prezidentka Díla Mariina dr. Maria Emmaus Voce. Její prezentaci sledovala současně přes internet i další řada biskupů z celého světa, kteří se nemohli z nějakých důvodů setkání osobně zúčastnit. (I na několika dalších bodech programu se takto účastnila řada biskupů z celého světa i s možností vstupovat do dialogu. Několik přednášejících přineslo své příspěvky rovněž přes internetové spojení s následným dialogem).

Ježíše ukřižovaného jako jádro svého života z víry zvolila Chiara Lubichová, když hledala, kdy Bůh nejvíce projevil svou lásku k člověku, aby stejným způsobem (i když ne stejnou velikostí lásky) odpovídala ve svém životě na Boží lásku.

Tato základní skutečnost víry má samozřejmě obrovskou hloubku a šířku. V letošním pohledu na kříž byl zdůrazněn kříž jako dovršení stvoření. Člověk byl stvořen k „obrazu a podobě“ s Bohem trojjediným. V Trojici žijí božské osoby v nejhlubším vzájemném vztahu božské lásky, která se projevuje tím, že každá osoba žije pro druhou a v druhé. Bůh stvořil člověka jako muže a ženu, aby tuto podobu lásky ve vzájemném vztahu uskutečňovali a tak byli šťastní. Tuto svou identitu však člověk zničil, když si nechal namluvit tím „Zlým“, že Bůh jim nechce dát vše, aby byli jako on.

Aby napravil důsledky této katastrofy, Bůh ve své nekonečné lásce poslal svého Syna, aby svým vtělením a láskou, dávající vlastní život za člověka, obnovil život, který člověk dostal ve stvoření, a tak vlastně naplnil touhu člověka být jako Bůh! A zve každého k následování svého stylu života – dávat život za druhého. Tím se naplňuje původní Bohem zamýšlená identita, podobnost s trojičním životem, který Ježíš právě svou smrtí na kříži zjevil a přinesl.

V rozvíjení této skutečnosti víry a dalšími úvahami a přednáškami se ukázalo, že dnešní svět a jeho situace, zvláště v oblasti vztahů, pokud chce přežít a „dosáhnout naplnění štěstí“, - musí jít touto cestou. Nebylo to nějaké moralizování a pláč nad zkaženým světem, ale základní existenciální uvažování.

Vedle tohoto základního tématu, ke kterému se široce hovořilo, bylyAutor: segves předneseny meditace a úvahy, zvláště video s myšlenkami prvního moderátora biskupů, zemřelého cášského biskupa Klause Hemmerleho.

Bývalý profesor a děkan teologické fakulty Lateránské university Piero Coda představil aktivity universitního institutu Díla Mariina Sophia, jehož je rektorem, a měl velmi zajímavou přednášku „Reforma církve podle papeže Františka“.

V následném dialogu se pak zvažovalo, co může dát spiritualita Díla Mariina dnešní církvi.

Biskupové se také setkali se skupinou portugalských biskupů, které představil na setkání stále přítomný hostitel arcibiskup Jorge Ortiga. Na dva dny přišla i skupina biskupů jiných církví, a všichni spolu prožili ekumenické duchovní chvíle vzájemné jednoty.

V závěru pak don Silvestre Marques, postulátor kauzy představil stav procesu beatifikace zakladatelky hnutí Chiary Lubichové, který byl před několika léty zahájen v diecézi Grottaferrata, kde zemřela. Zmínil se o přípravě dokumentace procesu z jejích spisů i o řadě svědectví o jejím životě od řady osob, které ji znali, od biskupů, ale i od fokolarínů jiných církví, i o několika zázracích, které se na přímluvu Lubichové staly.

Biskupové vykonali také dvě poutě, do Fatimy, která se připravuje oslavit příští rok 100 let od zjevení Panny Marie, a pak také do španělské Compostely.

Přípravou biskupského setkání v příštím roce program skončil. Biskupové si odnášeli hluboké zážitky ze společného duchovního setkání, z výměny zkušeností, z meditací i z velmi hodnotných přednášek.

 

kardinál Miloslav Vlk

 


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka