Přesun na obsah

Informace o zdravotním stavu pana kardinála Vlka

22. 1. 2017

Mimořádný zdravotní potenciál  a nasazení pana kardinála začaly být limitovány cca od jara 2016.

Ozývaly se bolesti z opěrného aparátu, které po rentgenech bolestivých kloubů byly označeny jako projevy degenerace opěrného aparátu. Na podzim podstoupil pro tyto potíže lázeňské léčení.  Po něm  došlo k výraznému zhoršení, kdy dominovala významná bolest a otok levého ramene.  I přesto na přelomu listopadu a prosince  absolvoval ještě opakovaně  „apoštolské cesty” po Evropě.  Bolesti byly tak silné,  že celkově limitovaly jeho fyzický potenciál. Trpěl závratěmi a stav vygradoval na Štědrý den,  kdy byl pozván do mužského fokoláre v Praze Strašnicích na štědrovečerní večeři  a poté měl sloužit půlnoční mši ve farnosti Praha Vinoř.  Přizvaní lékaři konstatovali, že je třeba neodkladně pana kardinála hospitalizovat. Po dohodě s profesorem interní kliniky, který pana kardinála léta ošetřoval, ho ještě na Štědrý večer hospitalizovali na koronární jednotce pro poruchu srdečního rytmu. Byla mu provedena elektrokardioverze a byl zkompenzován diabetes mellitus.  Po čtyřech dnech byl  propuštěn z hospitalizace s tím, že bolesti ramene budou řešeny ambulantně. Vzhledem k omezené hybnosti levé paže a úporným bolestem levého ramene, nebyl schopen být ve svém bytě sám, přijal pohostinnost mužského fokoláre v Praze, kde ho ošetřoval jeden zdravotní bratr, denně k němu docházela jeho ošetřující lékařka.  Ihned po svátcích na Nový rok prošel opakovanými vyšetřeními na ortopedické a rehabilitační klinice. Bolest levého ramene byla neúnosná i přes   veškerou terapeutickou péči. Byla doplněna kompletní  vyšetření, která ukázala, že se nejedná o otok a bolest z degenerovaného ramenního kloubu, ale o systémové postižení. Po krátkém pobytu ve svém bytě, kde mu byla zajištěna denní i noční péče, byl opět hospitalizován, podstoupil celotělové PET CT vyšetření a následnou bronchoskopii, která potvrdila  tumor plic s metastázemi do kostí.

Diagnózu přijal v klidu, a když mu ji sdělovali páni profesoři, byl to on, kdo je podepíral a ujišťoval, že je na správné cestě, protože už vícekrát se mu zdálo, že odejít „tam”, je to nejsprávnější řešení. Páni profesoři byli trochu překvapeni…

V pátek 20. 1. 2017 byl propuštěn z hospitalizace  do domácího ošetřování. Je předán do péče profesora onkologické kliniky, kde pro jeho typ nádoru připraví chemoterapii. Docházet za ním bude jeho ošetřující lékařka, která zprostředkovává po celou dobu kontakt s ošetřujícími profesory jednotlivých klinik.

Pan kardinál byl úžasně překvapen, jaká vlna zájmů,  solidarity a modliteb za jeho zdravotní stav se ve společenství nejen díla Mariina ale v celém našem národě zvedla… Bylo patrné, že proklamovaná láska není jen usmíváním, ale že v takových situacích je láska konkrétním činem…, to ho velmi potěšilo. Pan kardinál děkuje za veškerou pomoc a podporu členům Díla Mariina, Arcibiskupství pražskému a všem, kteří jej podporují konkrétními skutky i modlitbou.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka