Přesun na obsah

Reakce k mému zdravotnímu stavu

30. 1. 2017

kardinál vlk a papež františekZvedla se vlna solidarity a různých vyjádření podpory a modliteb po oznámení mé zdravotní situace na mém webu dne 22. ledna, přicházely četné SMS a maily… Naivně jsem se domníval, že za každou tu SMS osobně poděkuji alespoň dvěma slovy, ale brzy jsem poznal, že to nelze fyzicky zvládnout, poněvadž jich jsou stovky, stovky… Proto přicházím, abych alespoň takto poděkoval hromadně. Do tohoto mého uvažování přišel telefonát od Svatého otce…

„Tady je papež František…” Hlasová zpráva od papeže Františka. On totiž volal na můj mobil. Protože jsem telefon nebral, hned operativně zprávu nahrál do hlasové schránky: „Milý kardinále Vlku, tady papež František, volám, abych vás pozdravil a ujistil vás, že se modlím za vaše zdraví. Velké objetí! Ať vám Pán požehná!” 

 

Hlasový záznam telefonátu papeže Františka:

 

Když jsem si zprávu poslechl, tak jsem hned volal papežovu sekretáři, aby Svatému otci poděkoval. A papež pak volal znovu, ale já jsem měl v tu chvíli jiný hovor, takže jsem nemohl telefonát převzít. A papež se pokusil znovu volat, po třetí. Na záznamníku byl nahrán jen začátek hovoru: „Caro Cardinale Lupus, Cardinale Vlk, qui é Papa Francesco, zavolám později…”

Tak jsem znovu volal sekretáři a on mi papeže předal přímo: „Ecco, Eminenza, jak se daří?”

A já: „Drahý Svatý otče, hluboce se skláním před vaší láskou…”

A on: „Věděl jsem, že jste nemocen, proto jsem volal…” 

Já: „Ano, mám tumor, nyní se bude rozhodovat, jakou léčbu nasadit a jaká je perspektiva… Já jsem veřejně řekl, že jsem ochoten odejít nebo zůstat… A to vyvolalo velkou vlnu solidarity, jednoty, lásky a modliteb… Bylo to velmi zajímavé… Jak bude, to se ještě neví…”

A papež na to: „Velmi dobře! Já jsem vám blízko a modlím se za vás…”

Já: „Svatý otče, veliké díky, jsem opravdu hluboce dojat…”

On: „Díky a velké objetí!”

Já: „Díky, stále se za vás modlím, díky…”

On: „Díky, velké díky, Eminence!…”

To vše jsou známky papežovy zvláštní lásky k těm, kdo jsou nemocní, nějak postižení, v nebezpečí, či v nouzi.

Nyní jsem ubytován na karlínské faře. P. Miroslav Cúth /tel. 603 824 283/ reguluje příchod návštěv.

Za všechny ty projevy vaší osobní blízkosti, podpory, přání, modliteb tímto souhrnně děkuji a těším se  - dá-li Bůh - na osobní setkání při nějaké příležitosti…

A na závěr úsměvnou poznámku: volala také nějaká „šamanka”, že má pro mne pomoc, že by přišla vzkládat ruce a předat mi energii… Já jsem pak řekl tomu, kdo s ní mluvil, že jsem ve svém životě přijal trojí vzkládání rukou biskupa a ten mi předal božskou „energii”, ze které žiji…

Díky, díky Bohu a všem, že ta nemoc nás najednou spojila do jednoho blízkého společenství… Díky! 

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka