Přesun na obsah

K činnosti Papežské rady pro sdělovací prostředky

15. 3. 2007

Minulý týden jsem se zúčastnil plenárního zasedání Papežské rady pro sdělovací prostředky, jejímž jsem členem.

Papežské rady jsou důležitým orgánem v Římské kurii, který se zabývá různými oblastmi života církve. Jsou to jakási „ministerstva“ nižšího charakteru, než jsou kongregace. Součástí kurie jsou například Papežská rada pro laiky, pro rodinu, pro jednotu křesťanů a další. Každá rada má samozřejmě svou přesně definovanou náplň i svůj aparát a řadu spolupracovníků, kteří nesídlí v Říme, ale jsou v celém světě. Kromě písemného kontaktu se scházejí i osobně na výročním plenárním zasedání.

Jakou náplň má taková rada? Kromě jiného je její nejzávažnější náplní projednávat různá mediální témata a připravovat k nim dokumenty. Druhý vatikánský koncil vydal v r. 1963 dekret o sdělovacích prostředcích s názvem Inter mirifica. Dokumenty koncilu byly pak rozvíjeny příslušnými zodpovědnými místy Vatikánu. Papežská rada pro sdělovací prostředky vydala v r. 1971 pastorální instrukci o sdělovacích prostředcích Communio et progressio. V roce 1992 byla uveřejněna další instrukce Aetatis novae atd. Nebudu je vypočítávat všechny, všimnu si pouze těch posledních. V r. 2002 vyšly dva dokumenty Církev a internet a Etika na internetu. V r. 2005 vydal sám papež Jan Pavel II. apoštolský list Il rapido sviluppo k odpovědným pracovníkům medií.

Na dokumentech, které vydává papežská rada, spolupracují s různými odborníky všichni její členové a tak se podílejí na konkrétní práci rady. Součástí každého plenárního zasedání je výměna informací a zkušeností z oblasti medií na celém světě, příprava různých seminářů. V loňském roce proběhl například seminář ve Španělsku, v Madridu, který byl věnován katolickým televizím.

Na programu je vždy výměna zkušeností a vzájemná pomoc. Já jsem už loni referoval o radiu Proglas a o TV Noe. Tyto informace vzbudily živý ohlas, zájem i úctu, že naše malá a slabá země se pustila do takovýchto projektů. Mohl jsem tak pro ně získat z různých stran i podporu. Také odborná pracoviště Papežské rady projevila zájem i ochotu pomoci.

Na letošním zasedání se diskutovalo především o způsobu, jak předat nauku církve, která je obsažena ve zmíněných dokumentech, do diecézí, farností, na fakulty atd. Mluvilo se o seminářích na tato témata a o dalších možnostech šíření. Tolik, alespoň stručně, k práci Papežské rady pro sdělovací prostředky.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka