Přesun na obsah

Kardinál Vlk v Drážďanech

5. 12. 2007

Kardinál Miloslav Vlk zahájil v úterý 4. prosince v Českém centru v Drážďanech výstavu s názvem „Tradice a současnost betlemářství na Příbramsku. Hosty vernisáže byli vedle pražského arcibiskupa také generální konzul Tomáš Podivínský, 1.místostarosta Příbrami Petr Kareš a místostarosta Václav Beneš.

V rámci svého projektu prezentace zajímavých regionů v ČR se České centrum v Drážďanech rozhodlo ukázat také řezbářskou tradici spolu s tradicí stavění jesliček na Příbramsku, která se udržuje již od roku 1820, ale udržuje se dodnes.

Kardinál Vlk ve svém pozdravu na zahájení výstavy nejdříve připomněl, že Příbram i Příbramsko, stejně jako Rožmitál pod Třemšínem, zná velmi dobře ze svého kněžského působení v 70.letech. Ocenil tradici betlemářství, význam stavění betlémů v dnešní době vidí především v tom, že dnešním dnům, jimž vévodí obrazová média, je pohled na postavený betlém také obrazovým zpravodajstvím. Betlémské poselství chápe jako poselství dobra, které dnes mezi lidmi tolik chybí.

Bezprostředně po vernisáži výstavy se pan kardinál přesunul do drážďanského Domu katedrály (Haus der Kathedrale). Pořad byl připraven ve spolupráci s Katolickou akademií ve Drážďanech, Nadací Brücke/Most a Českým centrem v Drážďanech. Přednáškový sál zdaleka nestačil všem zájemcům a mnozí museli stát.

Úvodní řečník Sebastian Ruffert z Katolické Akademie v Drážďanech při přivítání hostů připomněl, že Dny české a německé kultury, v rámci nichž se akce konala, jsou možné také díky angažmá lidí jako je kardinál Miloslav Vlk, který stál na počátku aktivit směřujících ke smíření mezi Čechy a Němci. Za jeho zásluhy mu byl v roce 1999 propůjčen Velký kříž za zásluhy Spolkové republiky Německo [Großes Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland] a nedávno také prestižní Evropská cena sv. Ulricha (Europäischer St.-Ulrichs-Preis) za rok 2007.

Kardinál Vlk navázal a vyzdvihl význam Dnů české a německé kultury jako zásadního příspěvku k česko-německému dialogu. Pohovořil o významu města Drážďany a východní části Německa pro něj osobně: jako katolický kněz zde mohl v období komunistické diktatury získávat obtížně dostupnou literaturu, ale také budovat cenné osobní vztahy. Těsné přátelství s drážďansko-míšeňských biskupem Reineltem mu vydrželo do dnešních dnů.

Přednáška pana kardinála "Stíny minulosti – vztah církve a státu v České republice" se koncentrovala především na „bolavá místa“ ve vztahu českého státu a římskokatolické církve. Arcibiskup pražský vyzdvihl tři oblasti, ve kterých stále existují třecí plochy: uspokojivý modus financování církví, problematika církevního zákona a stále neexistující mezinárodní smlouva mezi Českou republikou a Vatikánem. Ačkoliv církev patřila k hybným silám sametové revoluce a užívala v době krátce po ní takřka neomezený kredit jak ve společnosti, tak u politické scény, dostal se podle kardinála Vlka v ČR do popředí indiferentní, až negativní, postoj k církvi. Pan kardinál však vidí „světlo naděje“ a je přesvědčen, že současný vývoj vztahů mezi ČR a církví bude směřovat, především v oblasti majetkového vyrovnání, k rozumnému a pro obě strany přijatelnému řešení.

Po přednášce následovala velmi živá diskuze, kterou moderoval Martin Teplý z generálního konzulátu v Drážďanech. Otázky směřovaly do nejrůznějších oblastí církevního života. Posluchači se zajímali o „kněžský dorost“, otázku církevního školství, počty členů církví v ČR, problematiku možného zavedení církevní daně, aktivity katolických center či o to, zda-li je české „ahoj“ zkratkou latinského „Ad HOnorem Iesu“…

Přítomnost hlavy české římskokatolické církve v „protestantských“ Drážďanech byla velkým obohacením a také doplněním Dnů české a německé kultury.

Zdroj: Generální konzulát ČR v Drážďanech

 

Celé znění přednášky Die langen Schatten der Vergangenheit. Ein neues Verhältnis zwischen Staat und Kirche in Tschechien? si můžete přečíst zde.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka