Přesun na obsah

Ekumenismus v Košicích

20. 1. 2012

Kardinál Miloslav Vlk byl pozván svými přáteli z východního Slovenska, aby se zúčastnil zahájení ekumenického týdne modliteb za jednotu křesťanů. Se svými přáteli se pravidelně setkával již v době komunismu, zvláště v Tatrách, na různých chatách. Mnozí kněží z těchto jeho přátel byli v minulosti povoláni arcibiskupem Tkáčem na teologickou fakultu a do vedení semináře. Vedeni spiritualitou jednoty, založili v roce 1994 na fakultě Ekumenické společenství (ES), které sdružuje devět křesťanských církví: apoštolskou církev, bratrskou jednotu baptistů, církev bratrskou, československou církev husitskou, evangelickou církev a.v., řeckokatolickou církev, pravoslavnou církev, reformovanou křesťanskou církev, římskokatolickou církev. Pozváni byli i zástupci židovské náboženské obce.

Celá ekumenická bohoslužba, která se konala na Historické radnici před zaplněným sálem, byla uspořádána formou, jak jsme zvyklí při našich bohoslužbách slova. Prof. Anton Konečný, bývalý děkan teologické fakulty, je sekretářem ES a udává ekumenickým aktivitám v bratrské jednotě s ostatními církvemi směr.

Zpěvem doprovázely bohoslužbu dva sbory – sbor kněžského semináře a sbor evangelické církve a.v. Hlavním celebrantem byl biskup evangelické církve a.v. Slavomír Sabol. Zástupci všech ostatních církví se účastnili aktivně v jednotlivých částech bohoslužby. Po kajícím úkonu zpíval sbor Gloria. Četla se čtení ze Starého zákona s žalmem, z Nového zákona a evangelium. Kardinál Vlk byl kazatelem, mluvil na téma apoštolského listu Jana Pavla II. Novo Millennio Ineunte: Znovu začít u Krista, upřít zrak na Krista a objevit působení Ducha svatého v církvi Boží dnes. Zdůraznil především význam Božího slova pro sjednocení křesťanů a pohovořil o synodě a o synodálním dokumentu o Božím slově – Verbum Domini.

Obnova víry byla formou křestních otázek. Pak přímluvy a modlitba Páně. Po společném árónském požehnání se na závěr zpívalo Te Deum. Celá bohoslužba se konala v opravdovém bratrském společenství, ve kterém si jednotlivé církve vycházejí na liturgické rovině ve vzájemném pochopení velice vstříc.

Po ekumenické bohoslužbě byli zástupci církví pozváni na „agapé“, které pořádal primátor a vedení města Košic. Ekumenické společenství má dobré vzájemné vztahy spolupráce s radnicí.

Kromě účasti na této ekumenické bohoslužbě slova, měl kardinál Vlk informativní přednášku o ekumenickém životě v Čechách. Hovořil například o spolupráci České biskupské konference a Ekumenické rady církví – společná setkání v týdnu modliteb za jednotu křesťanů, ekumenická slavnost, konkrétní spolupráce v armádě, ve věznicích, v nemocnicích atd.  

Zmínil se též o setkávání, která přesahují rámec ekumenismu,  konaná pravidelně na půdě Husitské teologické fakulty. Nad aktuálními celospolečenskými otázkami se tu pravidelně scházejí zástupci tzv. abrahámovských tradic.

Zdůraznil také důležitost výchovy a formace laiků ve farnostech a ekumenický rozměr nových církevních hnutí.

Následovala beseda s otázkami s pléna.

Kromě oficiálních vystoupení měl kardinál Vlk v Košicích i řadu neoficiálních setkání a návštěv.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka