Přesun na obsah

24.07.2014Sociální demokraté proti restitucím u Evropské komise

Již dříve se i v církevních kruzích objevily úvahy, jestli bychom v případě potřeby nešli s restitučními kauzami k Evropskému soudu. Ale doufali jsme, že to snad nebude potřeba. Mnohým se nezdálo vhodné žalovat stát na této rovině. Ale sociální demokraté nám tady prošlapávají cestu, když sami udělali tento krok. více...

10.07.2014Laicizace

Když tedy Vatikán o někom oznámí, že je „propuštěn z duchovního stavu“ nebo „laicizován“, tak to neznamená „zbavení kněžství“, ale „zproštění závazků a funkcí spojených se svěcením“. Některá media chybně formulovala, že laicizace znamená „propuštění z řad církve“, jako by církev byli jen kněží a ne také a především laici.  více...

25.06.2014Umět myslet

Jestliže Ústavní soud ve svém nálezu z 3.6.13 říká: “Církevní subjekty měly zásadně plnou majetkovou způsobilost a byly subjekty vlastnického práva k jednotlivým věcem spadajícím do církevního majetku” – jestliže my toto tvrdíme a jestliže komunisté a jiní to soustavně popírají – kdo tady lže a kdo má pravdu? více...

23.06.2014Totalitní styl

Už několikrát jsem se zde vyjadřoval o panujícím politickém stylu ve společnosti a v parlamentu. Hovořil jsem o stylu dialogu a vyjadřování politických stran, například ČSSD a zvláště komunistů, o jejich vztahu k církvím, hlavně ke katolické. To se v nedávné minulosti vícekrát projevovalo především v souvislosti s nápravou majetkových křivd, které způsobil totalitní komunistický režim. více...

19.06.2014Kdo to vypráví pohádky

Přestože křik kolem restitucí poněkud utichl, i sama velká protagonistka boje proti restitucím soudružka Procházková zmlkla, soudruzi z KSČM, kteří celý problém v minulosti způsobili, se nesmířili s tím, že se zákon o restitucích naplňuje. Chtěli by jeho realizaci zastavit nebo aspoň zmenšit. A tak rozjeli úsměvnou lživou kampaň proti němu (Kolikátá už to je?).  více...

10.06.2014Moravská Huzová oslavila 60 let od příchodu kardinála Tomáška

Obec Moravská Huzová si připomněla 60. let od příchodu kardinála Františka Tomáška. K této příležitosti byl pozván kardinál Miloslav Vlk, aby v tomto kontextu slavil mši svatou. více...

04.06.2014Ohlednutí za uplynulým měsícem

Možná si ani pořádně neuvědomujeme při 25. výročí pádu komunismu, jaké to možnosti máme, a že v podstatě před nedávnem tohle vůbec nebylo možné. Je proto třeba děkovat za dar svobody, kterou máme, a učit se jí užívat zodpovědně. více...

16.05.2014Templetonova cena mons. Halíkovi

Slavnost předání Templetonovy ceny, “nobelovky” za náboženství v chrámu sv. Martina in the fields na Trafalgardském nám. v Londýně prof. Tomáši Halíkovi, byla dne 14. května velkou události, které se zúčastnilo mnoho osobností domácích i zahraničních. více...

12.05.2014Veřejné prohlášení ´Společného hlasu´ - fóra židů, křesťanů a muslimů

Představitelé různých náboženství v České republice vydali na svém posledním setkání níže uvedené prohlášení v souvislosti se zásahem Policie ČR v muslimských modlitebnách v Praze. Fórum „Společný hlas“ abrahámovských tradic seskupuje čelní představitele hlavních monoteistických náboženství v ČR od roku 2011. Kardinál Miloslav Vlk je členem fóra od jeho počátku více...

08.05.2014O čem se mluví...

Do širší diskuse o významu náboženství v životě člověka i společnosti vstupují i některé současné související aktuality, jako například udělení prestižní Templetonovy ceny v Londýně profesoru Halíkovi za přínos náboženství pro společnost. Je pozoruhodné, že tuto cenu dostává osobnost z našeho národa, který je někdy označován za jeden z ´nejateističtějších´ národů v Evropě. Nebo zpráva o obrácení a “přijetí Krista” bývalým premiérem Stanislavem Grossem... více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka