Přesun na obsah

27.11.2015Pravda zvítězí

Mluvčí OBSE, paní Dunja Mijatovičová, vyzvala Vatikán, aby zastavil soudní jednání proti dvěma italským „investigativním“ novinářům. Řekla doslova: „Novináři musejí být svobodní, aby mohli informovat o věcech veřejného zájmu a mohli chránit své zdroje...“ Nevím, jestli ta práva platí i o zdrojích, které jsou původu kriminálního?  více...

25.11.2015Kardinál Vlk v Istanbulu

Kardinál Vlk odcestoval v úterý 24. listopadu do Istanbulu, aby se zúčastnil 34. ekumenického setkání biskupů, které letos probíhá na ostrově Heybeliada (Halki) v prostorách kláštera, bývalého sídla prestižní teologické řecko-pravoslavné akademie. Skupina padesáti účastníků, pocházejících z 19 zemí, se kromě jiného setká s Jeho Svatostí Bartolomějem I. více...

20.11.2015Pohřební slavnost

Při zaplněném kostele asi 1500 účastníků se konala velká děkovná slavnost rozloučení s P. Bohumilem Kolářem, jedenadevadesátiletým knězem. Přišlo ho doprovodit asi 170 kněží, z Čech, Německa a Slovenska a 8 biskupů. více...

17.11.2015Třetí světová válka po kusech

Také papež František se vyslovil k hrůznému teroristickému zabíjení a odsoudil ho. Vystoupil i v italské katolické televizi. Protože podobné zločinné akty nejsou v posledních letech ojedinělé, již dříve papež mluvil o „rozkouskované“ třetí světové válce. více...

11.11.2015Ekumenické shromáždění na Bílé Hoře

Skutečnost, že se tu křesťanské církve, jejichž předkové zde před staletími proti sobě bojovali, setkávají v prosebné bohoslužbě za padlé bojovníky, je pro dnešní dobu výmluvným znamením. více...

10.11.2015Odpuštění a smíření - rok 2015

Vlastní konferenci zahajoval kardinál Ravasi a také na závěr ji zhodnotil. Ve své úvodní řeči vycházel často z bible, kterou nazval „důležitým kodexem západní kultury.“ Citoval místa Starého i Nového zákona o smíření a odpuštění. Připomněl i v koncentráku umučeného filosofa Bonhoefera a jeho výrok: nenávist člověka oslabuje, postoj odpuštění osvobozuje. Velkou polskou světici, sv. Hedviku, která byla původu německého, nazval patronkou smíření. více...

09.11.2015Synoda o rodině

Na závěr synody 24.10. 2015 pronesl závěrečné slovo, ve kterém shrnul mimořádnou zkušenost víry, kterou synodální otcové při společných jednáních, modlitbě a práci udělali. Papež tu znovu zopakoval důležité slovo, které už dříve o synodě řekl: „Charakter synody je, jít společně v duchu kolegiality a synodálnosti. Synoda není konference, ani rozprava, ani parlament či senát, ve kterých se má dojít k dohodě. Synoda je projevem života církve, církve, která jde pospolu, aby se dívala na skutečnost očima evangelia. více...

05.11.2015Patriarcha Bartoloměj v Loppianu

Akademický senát univerzity se rozhodl udělit čestný doktorát kultury jednoty jeho Svatosti cařihradskému arcibiskupovi a ekumenickému Patriarchovi Bartolomějovi I. Udělení doktorátu se konalo u příležitosti zahájení nového akademického roku 2015-2016 dne 26. října 2015 v prostorách moderní basiliky P. Marie Theotokos za účasti profesorů a studentů univerzity a mnoha obyvatel Loppiana. Patriarchu doprovázel pravoslavný metropolita pro Itálii arcibiskup Gennadios, sídlící v Bologni a řada pravoslavných duchovních. více...

03.11.2015Státní vyznamenání

Mediální diskuse, která se kolem některých vyznamenaných přesto rozvinula, znovu trochu připomíná, že vůči hodnocení naší nedávné minulosti máme určité dluhy a že jsme se se svou minulostí nevyrovnali. Ale to je širší téma, které už dnes v podstatě není předmětem intenzivní veřejné diskuse na rozdíl od prvních let po pádu komunismu. Dnes se jím zabývají spíše odborníci a historici našich moderních dějin. více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka