Přesun na obsah

01.11.2008Projev nového velvyslance ČR u Svatého stolce

Při svém nástupu a při předání svých pověřovacích listin papeži Benediktu XVI. v předvečer svátku sv. Václava, dne 27. září 2008, přednesl nový velvyslanec ČR u Svatého stolce JUDr. Pavel Vošalík projev, který zde se svolením velvyslanectví České republiky u Svatého stolce zveřejňujeme. více...

21.10.2008Papež se vyslovil k otázce majetkového narovnání

Při nástupu nového velvyslance ČR u Svatého stolce JUDr. Pavla Vošalíka a při předání jeho pověřovacích listin v předvečer svátku sv. Václava, dne 27. září 2008, mluvil papež ve svém projevu k velvyslanci neobvykle obšírně i o otázce dosud nedořešeného majetkového narovnání s církvemi u nás. Jeho projev je natolik závažný, že uvádíme celou část k tomuto tématu v doslovném znění. více...

07.10.2008Výroční zpráva ministerstva zahraničí USA o stavu náboženské svobody ve světě

Jako každoročně vydalo americké ministerstvo zahraničí i letos (19. 9. 2008) zprávu o stavu náboženské svobody ve světě, v níž hodnotí situaci ve všech státech, včetně České republiky. Jelikož si česká média většinou zprávy (stejně jako už loni) vůbec nevšimla, uvádíme zde některé kritické připomínky amerického ministerstva zahraničí ke stavu v České republice. více...

06.10.2008Komentář k textu "Lineament"

Před zahájením biskupské synody obdrží každá biskupská konference tzv. Lineamenta neboli směrnice, o kterých hovoří a diskutuje. V přiloze přinášíme komentář kardinála Vlka, coby účastníka synody za Českou biskupskou konferenci, k těmto směrnicím. více...

20.09.2008Pastýřský list o sv. Václavovi

Ke svátku sv. Václava, který se letos slaví v rámci Svatováclavského roku připomínajícího 1100. výročí narození národního patrona a mučedníka, vydali biskupové České provincie kardinál Miloslav Vlk, Mons. Dominik Duka, Mons. Jiří Paďour a Mons. František Radkovský pastýřský list, který bude přečten při všech bohoslužbách z 25. neděle v mezidobí (21. září 2008). V listu, jímž jsou poutníci zváni do Staré Boleslavi k oslavě sv. Václava, se mimo jiné říká, že tento náš národní světec vložil do kořenů našich dějin křesťanské hodnoty: "hluboký vztah k Bohu, vzájemné mezilidské vztahy založené na křesťanské lásce, úctu k životu, svobodu pro všechny, péči o chudé, toleranci, zodpovědnost". více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka