Přesun na obsah

01.06.2016Pošlapávání práva

Pošlapávání práva z dílny jihočeského hejtmana Zimoly (ČSSD), kdy se svými spojenci opětně navrhuje zdanění restitučních finančních náhrad pro církve: poznamenávám k tomu, že jistě mají svobodu navrhnout, co chtějí, ale neměli by bezostyšně pošlapávat zákony a výslovné výroky Ústavního soudu. Užívali by tak stejnou praxi jako totalitní komunistický režim v padesátých letech více...

29.05.2016Naše demokracie

Je potěšitelné, že se v poslední době objevují proti těmto zlořádům iniciativy odporu, které je budou pranýřovat a burcovat vědomi lidí, aby si tuto situaci uvědomovali, nedali se manipulovat a proti ní se postavili hlasitou kritikou, zvláště ve volbách. více...

23.05.2016Trojice

Tento svátek nejvyššího tajemství křesťanské víry není o nepochopitelnosti tohoto tajemství, ale je to zrcadlem pro náš život. Je to nesmírně aktuální výzva pro život na tomto světě, pro mezilidské vztahy. Je to ukázka, jak dojít k naplnění nejhlubší touhy člověka – být šťastný.  více...

20.05.2016Jáhenky

Snahy ustanovit dnes ženské jáhenky by znamenalo založit novou tradici, protože není na co navázat. Tyto služby, aniž byly definovány, skončily před staletími a není žádná bezprostřední kontinuita. Tuto službu jáhenek je třeba řádně důkladně historicky prostudovat a pak i teologicky propracovat. V minulosti, kdy to nebylo tolik aktuální, se této otázce nevěnovalo tolik pozornosti. Proto Svatý otec mluví o zvláštní komisi a o tom, že by bylo dobré, aby o těchto otázkách měla církev historicky jasno, když se dnes této záležitosti věnuje taková pozornost. více...

16.05.2016Soudruzi zvedají hlavu

Také v současnosti, když se mají napravovat minulá bezpráví, která soudruzi způsobili a kterých ani nelitovali, ani se od nich nedistancovali, bylo třeba – podle receptu z 50. let - masírovat veřejnost pomluvami a lží všeho druhu proti církvi a proti nápravě oněch křivd, aby program podle vzoru tehdejší doby prošel. více...

13.05.2016Karlova univerzita slaví svého zakladatele

Toto slavnostní zasedání jako by nás vtáhlo do jiné kulturní a duchovní atmosféry, která – tak jsem to cítil – nám byla najednou tak blízká, jako by hladila a sytila naši vyprahlou a vyhladovělou duši. Jako by se na tomto „posvátném místě“ našich dějin, pod ochranou našeho patrona svatého Václava, otvírala bohatá pokladnice „dědičné“ kultury, která se nám v našich dějinách nabízí, ale jejíž bohatství, zdá se často, leží nevyužito ladem. více...

05.05.2016Přeměna společnosti

Při těchto příležitostech je vhodné si uvědomit, že po pádu totality jsme ve společnosti neudělali žádnou „hloubkovou“ reflexi skutečného čtyřicetiletého „temna“, nenalezli jsme pravé příčiny tolika kriminálních skutečností, tolika utrpení, a společnost vlastně v určitém smyslu pak „jela“ v původních ideologických kolejích dál. Ti, kteří od 70. let o takovouto reflexi usilovali, neměli dosti politické síly převést výsledky své práce do politické praxe. Širší společnost žila v mylných představách, že už ta politická změna sama přinese „lepší časy“.  více...

03.05.2016Nový plzeňský biskup

Je nutné připomenout atmosféru a společenský kontext celého velkého obřadu. Nebyla to jen církevní záležitost, ale žilo tím celé město, představitelé veřejného života, úřadů, podniků. Odcházející biskup František totiž za 23 let své služby vybudoval úzké vztahy mezi církví a veřejností, společností a městem, mezi vedením města, magistrátem i vedením kraje, i mezi oblastí kultury i mezi podniky. Řada jejich představitelů se této slavnosti zúčastnila. více...

18.04.2016Opět v Římě

Mezi četnými pozváními, která kardinál Vlk dostává, přijal minulý týden pozvání od světícího biskupa Giuseppe Marcianteho do sektoru “Východ římské diecéze“, na setkání s děkany a kněžími této diecéze (asi 50 účastníků). Byl vyzván, aby mluvil na téma „Kněz tváří v tvář výzvám dnešní společnosti. Evangelizace a postmoderní kultura“.  více...

13.04.2016Pohádky o majetkovém narovnání

Někteří politici a novináři mají obavy, aby se nevydalo něco, co církvi nepatří. Podmínky vydávání jsou stanoveny zákonem, který schválil parlament, a přes urputnou snahu nepřátel majetkového vyrovnání na něm ani Ústavní soud neshledal nic nezákonného. Ostatně vydávání mají v ruce státní instituce.  více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka