Přesun na obsah

30.04.2012Slavnostní večer pro dárce kostní dřeně

V letošním roce slaví Nadace pro transplantace kostní dřeně 20 let své existence. I letos se, jako každoročně, konal slavnostní večer s poděkováním dárcům v Obecním domě v Praze, a sice 27. dubna 2012.  více...

30.04.2012Duchovní obnova pro katechety

Ve dnech 27. a 28. dubna se kardinál Vlk setkal s asi dvaceti katechety českobudějovické diecéze v Dobré Vodě u Hartmanic. více...

23.04.2012Politický mandát

Vleklá společensko-politická krize, která opět dosahuje vrcholu (kolik jich už bylo), nás mnohé vede k reflexi kořenů, co bylo a je příčinou tohoto politického marasmu, toho hrubě morálně a kriminálně špatného chování těch, kteří jsou zvláštní reprezentací společnosti a očekává se od nich také určitá „morální“ reprezentace.  více...

16.04.2012Církve na pořadu

Úkolem církve všech dob je hlásat smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista a jeho mocnou, božskou přítomnost ve společenství věřících, získávat učedníky a svěřovat jim to, co církev sama přijala. Její síla není v počtu členů, jako je to u politických seskupení.  více...

10.04.2012Můj Svatý týden 2012

Pro mne bylo slavení se Svatým otcem a s tolika věřícími z mnoha končin světa velkým zážitkem. Bylo to ponoření do moře katolicity. Nejen proto, že jsem neměl žádné zvláštní povinnosti a úkoly, jedině být připraven a pozorně účasten, ale i proto, že se tato vrcholná liturgie konala v nádherných prostorách, kudy šly dějiny křesťanstva. více...

29.03.2012Jak změnit svět

Už Aristoteles svým rozumem pochopil, že „člověk je tvor společenský“, určený ke společenství s druhými. Bible hned na prvních stránkách říká: Křesťanský trojjediný Bůh řekl: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem, podle naší podoby“ (Gen 1,26). Bůh je společenství, Trojice. Člověk je tedy stvořen ke společenství.  více...

27.03.2012Putování časem

Velikonoční obřady hodlám letos prožít v centru univerzální církve v Římě, ve Svatopetrské basilice. Bude jim předsedat Svatý otec Benedikt XVI. více...

26.03.2012Ohlédnutí za rušnými dny

Některé uplynulé týdny měsíce března byly pro mne chvílemi velmi intenzivní práce. Bylo tu především obvyklé týdenní setkání biskupů - přátel Hnutí fokoláre v Castel Gandolfu: 75 biskupů ze 40 zemí celého světa, zvláště z Afriky (25), což bylo pro nás milým překvapením, možná také trochu plod našeho cestování po Africe v minulém roce. Mezi účastníky bylo zapsáno i 6 kardinálů. více...

15.03.2012"Milovat dobro a nenávidět zlo"

Z podnětu Honorárního konzulátu ČR v Itálii v Neapoli, byla dne 14. března 2012 slavnostně zahájena výstava věnovaná životu kardinála Josefa Berana. více...

15.03.2012Boží slovo a jeho síla, která proměňuje

36. ročník mezinárodního setkání biskupů – přátel Hnutí fokoláre, proběhl v italském Castel Gandolfu od 6. do 9. března 2012. Přítomno bylo na 75 biskupů, četně byl zastoupen africký kontinent. více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka