Přesun na obsah

14.10.2008Synodní okénko 7: Synodalita II.

V rámci poznámek a postřehů o Synodě biskupů hovořil již kardinál Vlk v jednom ze svých článků o historii synodních zasedání a o dokumentech, které z nich vzešly. Tento svůj článek nyní doplňuje o zamyšlení se nad etymologií slova „synoda“ a nad tím, k čemu všemu tato etymologie ukazuje. více...

14.10.2008Synodní okénko 6: Druhá stránka synodního shromáždění

Mnozí si představují rytmus synody jako nekonečné diskuse v plénu 253 biskupů a 77 dalších účastníků při plenárním zasedání v synodní aule nad Instrumentum laboris, mezitím jídlo, odpočinek a to vše stále dokola. Synodní zasedání však není tak „šedé“ a jednotvárné. Kardinál Vlk to ukazuje ve svém článku. více...

13.10.2008Synodní okénko 5: Synodalita

V této souvislosti je nutné říci také něco o historii synodálních zasedání a o dokumentech, které z nich vzešly. Od doby ustanovení Synodus episcoporum v r. 1965  se  uskutečnila řada synodálních shromáždění, „synod“, které projednávaly důležitá a aktuální témata, rozvíjející koncilové učení.  více...

13.10.2008Synodní okénko 4: Bůh mluví i dnes

Pronásledování církve ve světě bylo ve středu pozornosti sobotního zasedání XII. generálního shromáždění Synody biskupů. Se svým příspěvkem vystoupil také kardinál Miloslav Vlk. Plné znění jeho textu je zde k dispozici. více...

10.10.2008Vzpomínáme na významné kněze Příbramska

Kardinál Miloslav Vlk 4. října 2008 v Dolních Hbitech celebrovat mši sv. u příležitosti výročí úmrtí P. Františka Jáska, příbramského vikáře a faráře v Dolních Hbitech. Před několika lety se v Sedlčanech setkal s podobným odkazem komunistickou diktaturou umlčeného kněze. více...

08.10.2008Synodní okénko 3: Postřehy z prvních dní biskupské synody

Synodální jednání XII. řádného generálního shromáždění Synody biskupů již dostala svůj pravidelný rytmus. Shromáždění Synody biskupů na téma "Boží slovo v životě a poslání církve" bylo zahájeno 5. října 2008 v bazilice sv. Pavla za hradbami. Kardinál Miloslav Vlk, který se ho účastní, zpravuje své čtenáře o jeho průběhu. více...

06.10.2008Synodní okénko 2: Synoda biskupů byla zahájena

Tříleté přípravy XII. řádného generálního shromáždění synody biskupů skončily a synoda byla zahájena v neděli 5. října slavnou bohoslužbou, kterou v bazilice sv. Pavla za hradbami slavil papež Benedikt XVI. spolu s 253 biskupy a kardinály ze 113 biskupských konferencí světa, s představiteli 25 vatikánských úřadů a se zástupci Unie vyšších řeholních představených. více...

30.09.2008Kardinál Vlk převzal svatováclavskou medaili

Při desátém jubilejním ročníku Svatováclavského večera převzal dne 28. září 2008 kardinál Miloslav Vlk v Rytířském sále Senátu Parlamentu ČR pamětní medaili svatého Václava z rukou předsedy Senátu Přemysla Sobotky a generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Miroslava Štěpána. více...

25.09.2008Biskupové různých církví po stopách svatého Pavla

Ve dnech 16. – 23. září jsem se zúčastnil v Libanonu ekumenického setkání biskupů ze 16 církví a ritů, od Austrálie, přes Indii, až po Ameriku. V našem společenství byli biskupové: katolíci, pravoslavní, anglikáni, luteráni, metodisté.  více...

15.09.2008Ekumenické setkání biskupů v Libanonu

Kardinál Miloslav Vlk se v roli moderátora zúčastní 27. ročníku mezinárodního ekumenického setkání biskupů, přátel Hnutí fokoláre, které se koná od 14. do 24. září v Libanonu v Maison Notre Dame du Mont v Jounieh, moderním předměstí hlavního města Bejrútu. více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka