Přesun na obsah

04.04.2011Na cestě k Velikonocům

Zmrtvýchvstání neslavíme jen jako slavnostní vzpomínku na všechny ty události, ale uprostřed shromážděné obce se uskutečňuje opravdové vzkříšení, vyjití „z hrobu smrti“ těch, kteří uvěřili v Pána Ježíše a přijali křest! Je to naplnění záchrany, jak ji prožili židé přechodem přes vodu moře. Kdo uvěřil v Krista a vyzná svou víru, dostává křtem účast na novém Božím životě, který Kristus svou smrtí na kříži získal. Dostává Ducha svatého, který je novým životem, dává křtěnému člověku nové světlo pro život, sílu a schopnost jít za Kristem a naplňovat jeho přikázání lásky. více...

04.04.2011Programy kardinála Vlka

Tento týden tráví kardinál Vlk v Rocca di Papa, kde připravuje tři květnová setkání biskupů. více...

01.04.2011O vztahu státu a církve v ČR

Ve středu 30. března 2011 přednesl kardinál Miloslav Vlk v Berlíně přednášku na téma „Vztah státu a církve v České republice“.   více...

28.03.2011Kardinál Vlk pobesedoval se studenty na jihu Čech

Ve čtvrtek 24. března vyjel kardinál Vlk do jižních Čech na malé "turné". V těch dnech si připomínal  20 let jmenování pražským arcibiskupem a 21 let biskupského svěcení.  více...

08.03.2011Za Otou Mádrem

Aktivity dr. Mádra nebyly jen organizačně vědecké, ale měly důležitý duchovní rozměr. Oto si ze své vlastní zkušenosti dobře uvědomoval, že úsilí totalitního režimu bylo zaměřeno na likvidaci církve rozbitím společenství jako jejího důležitého základu a síly. Proto byla jeho činnost doprovázena právě úsilím o vytváření, obnovování a upevňování vzájemného společenství na přátelské, ale i na širší církevní rovině. Dával si velmi záležet na tom, aby svými aktivitami přinášel a šířil naději. více...

04.03.2011Omyly a omyly

V souvislosti s blížícím se sčítáním, s dlouhodobou snahou uzdravit naší ekonomiku, se snahou vyřešit narovnání mezi církvemi a státem, s gestem církví zmrazit výši platů duchovních, které jsou na minimální úrovni ve srovnání s dalšími kategoriemi obyvatelstva s vysokoškolským vzděláním, v těchto souvislostech se stále diskutuje o tom, že „stát přestává být ochoten hradit mzdy nekontrolovaně rostoucímu počtu církevních pracovníků“ (Neviditelný pes, 1.3. 11, rubrika „společnost“). Diskutuje se o klíči „pro udělování státního příspěvku na platy duchovních“ (tamtéž). Podobně uvažují i další media. více...

28.02.2011Ve Svaté zemi

Od 20. února do 1. března se kardinál Miloslav Vlk účastní duchovního soustředění a pracovního zasedání Generální rady Díla Mariina – Hnutí fokoláre. Zasedání probíhá ve Svaté zemi, v Galileji. více...

17.02.2011Bůh jde vstříct každému člověku

V italském Castel Gandolfu v Centru Mariapoli skončilo 11. února setkání biskupů – přátel Hnutí fokoláre. Stěžejním tématem bylo „Znovu objevit Boží záměr s naší dobou" tedy objevit v Boží lásce klíč, který vede k pochopení Boží vůle. Bůh chce dobro pro člověka a vychází vstříc každému. více...

06.02.2011Kardinál Vlk na 35. setkání biskupů - přátel Hnutí fokoláre

Od 7. do 11. února se v Castel Gandolfu sejde 75 biskupů a kardinálů ze 40 zemí světa. Hlavním tématem jejich společného setkání je „Znovu objevit Boží záměr s naší dobou.“  více...

03.02.2011Kardinál Vlk v ekumenickém centru v Německu

Na závěr týdne modliteb za jednotu křesťanů byl kardinál Miloslav Vlk pozván na ekumenickou slavnost do Ekumenického centra v Ottmaringu v blízkosti německého Augsburku v Německu.  více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka