Přesun na obsah

13.08.2013Existuje Bůh? Bůh je zpět.

V souvislosti s článkem Lukáše Kašpara: „Existuje Bůh?“, který vyšel v časopise Týden (10.8.2013), uvádíme odkaz na článek kardinála Miloslava Vlka na toto téma.  více...

13.08.2013Duchovní obnova s kardinálem Vlkem

Ve dnech 2. - 7. září povede kardinál Miloslav Vlk duchovní cvičení na Vranově u Brna. více...

08.08.2013Biskupové v Brazílii pokračují ve svém setkání

Biskupové - přátelé Hnutí fokoláre pokračují ve svém letním setkání v národním centru Hnutí fokoláre v Brazílii v Mariapolis Ginetta, které se nachází v blízkosti města Sao Paolo. Sjelo se jich na 50 ze všech čtyř kontinentů od 31. července do 8. srpna.  více...

01.08.2013Biskupové - přátelé Hnutí fokoláre v Brazílii

Kardinál Vlk se účastní setkání biskupů - přátel Hnutí fokoláre v Brazílii. více...

31.07.2013Kardinál Vlk na pouti ke sv. Anně

V neděli 28. července slavil kardinál Vlk pouť ke svaté Anně ve Lhotě u Kraselova. Pouti se zúčastnilo mnoho poutníků, někteří se zapojili do tradičního procesí. Kostel sv. Anny na Strakonicku byl vystavěn v roce 1726. více...

30.07.2013Kardinál Vlk strávil dovolenou s několika spolubratry biskupy

Letošní dovolenou strávil kardinál Vlk v bratrském společenství biskupů. Je již tradicí, že biskupové – přátelé Hnutí fokoláre z Čech a zemí Střední Evropy, se setkávají pravidelně dvakrát do roka – v době vánoční a v době letních dovolených, aby prožili několik dní odpočinku. více...

09.07.2013Ohlednutí za slavností na Velehradě

Tato jubilejní událost a její slavení má důležitý význam pro situaci ve společnosti, pro veřejný pohled na vztah církve a státu, který byl v poslední době v souvislosti s restitucemi zcela zamlžován a církev v očích veřejnosti degradována na nějakou obskurní instituci, která dnes patří ještě do společnosti už jen omylem. více...

08.07.2013Výročí upálení Mistra Jana Husa

V den výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa, 6. července, se kardinál Vlk zúčastnil ekumenické bohoslužby u příležitosti  598. výročí Husova upálení. Jako každý rok se bohoslužba koná v Betlémské kapli.  více...

03.07.2013Požehnání sochy sv. Jana Nepomuckého v Dolanech u Hlinců

Česká tisková kancelář přinesla 1.7.2013 zprávu s nadpisem „Nová socha Jana Nepomuckého stojí u kostelíka v Dolanech u Hlinců.“ Za tímto nadpisem se skrývá úžasná široká iniciativa mnoha lidí v tomto krásném koutě na Plzeňsku, na břehu Berounky.  více...

25.06.2013Udělení pamětní medaile kardinálu Vlkovi

Ve čtvrtek 20. června udělil hlavní kaplan Armády České republiky, plukovník Mgr. Jan Kozler, pamětní medaili se stužkou generála Methoděje Kubáně kardinálu Vlkovi za zásadní osobní přínos k obnovení duchovní služby a pro vznik Duchovní služby Armády ČR.  více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka