Přesun na obsah

20.02.2013"Světový teolog" polske Gazety Wyborcze

Spekulace světových médii o důvodech papežovy demise se poněkud přesunuly na úvahy o přípravách konkláve, o tom, kdo bude zvolen, ale Gazeta Wyborcza přišla opožděně 18.2. s "úžasným objevem", který formulovala v titulu: "Papežová demise jako reklama, anebo jako zrada?"  více...

18.02.2013Historický krok papeže Benedikta XVI.

Přestože papež nebyl podle kanonického práva nucen uvést důvody své abdikace, v dnešní otevřené mediální době bylo nutno uvést dostatečné důvody, protože jinak by jeho krok vyvolal nedozírnou lavinu dohadů a spekulací jak v církvi, tak i mimo ni. A papež to dostatečně logicky zdůvodnil „pro dobro církve“. Tento motiv i konkrétně doložil: papež se nemůže jen tak udržovat na vrcholu církve, a dělat jen to, nač stačí. Jako moudrý a zodpovědný biskup mluví jasně o nutnosti „náležitě vykonávat petrovský úřad“ „v dnešním rychle se měnícím světě“. více...

14.02.2013Kardinál Vlk na oslavách sv. Cyrila a Metoděje v Římě

Kardinál Miloslav Vlk bude zastupovat Českou biskupskou konferenci na římských oslavách 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje ke slovanským národům. Hlavním celebrantem při mši svaté v bazilice sv. Klimenta bude 14. února 2013 od 18.30 hodin slovenský kardinál Jozef Tomko. více...

11.02.2013Nemáme papeže

Každý z posledních papežů byl jiný, ale každý měl své důležité poslání v církvi. Benediktovi XVI. je církev vděčná za řadu dokumentů, které ukazovaly jasnou cestu kupředu. Netýkaly se jen interních záležitostí církve, nebyly psány jen řečí teologie, ale četli je i lidé mimo církev, protože jejich obsahem byly otázky, které se týkaly celé společnosti. V této situaci se nyní rozběhne mnohostranné hodnocení papežova funkčního období. Češi budou vzpomínat nejen na jeho slavnou návštěvu v r. 2009, ale jsme mu vděční, že se o naši náboženskou situaci vždy velmi živě zajímal. To jsem sám osobně zažil při mnoha setkáních s ním. Měl k nám Čechům přátelský vztah i jako k sousedům Bavoráků. více...

11.02.2013Plíživá totalita

Ta naše „demokracie na český způsob“ má jednu velkou vadu: chápe se jako možnost činit cokoliv, pokud na to má člověk dost síly nebo drzosti. Vždyť je přece svoboda! Tedy také svoboda lhát, svoboda být zlý. A tak už lidé velmi často nerozlišují dobro a zlo a mnozí jsou k aroganci, ke hrubosti, k pusté lži a nepravdě velice tolerantní a lhostejní. Za zlo se nikdo nestydí. více...

06.02.2013Te Deum

Te Deum laudamus - Bože chválíme tebe. více...

04.02.2013Římská setkání

První letošní setkání tohoto druhu pro Evropu bylo právě minulý týden v Římě. Rámcový program pro ně byl dohodnut loni na setkání biskupů a rozpracován naším římským sekretariátem, který má na starosti celou logistiku. Základním tématem byl bod spirituality „Ježíš v bratru“ více...

27.01.2013Máme prezidenta

Velký dvoukolový volební maraton historicky první přímé volby prezidenta je u konce - máme prezidenta! Byl zvolen hlasy více než poloviny voličů, kteří se zúčastnili voleb. Je čas gratulací domácích i zahraničních. Je také čas reflexe nad poměrně dlouhou volební kampaní i nad jejím vyvrcholením – nad osobou nového prezidenta a jeho představami o vykonávání funkce, do které byl zvolen. Reflexemi odborníků nejrůznějších oborů se nyní plní sdělovací prostředky. více...

25.01.2013Kardinál Vlk v Mnichově

Ve středu 23. ledna se kardinál Vlk zúčastnil v Mnichově diskusního večera na téma: „Církev v socialismu.“ Organizátorem byla mnichovské Univerzita Bundeswehru, zastoupena důstojníkem Philippem Weberem. více...

23.01.2013Prezidentské volby

Na naší politické scéně se v poslední době ozývá volání po návratu „tradičních hodnot“. Při současné konstelaci prezidentské volby je v tomto smyslu jediný kandidát, který má oproti hrubosti a aroganci určitou noblesu a ve svém chování i v dlouhé rodové tradici hodnoty, které naše společnost dnes potřebuje. Námitky, které jsou proti němu vyslovovány, jsou buď bezvýznamné ve srovnání s ostatními hodnotami, nebo přehnané a zveličené, či vytržené z kontextu a nemají valného smyslu. více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka