Přesun na obsah

24.05.2015Ke sdělení Svatého stolce ohledně přijetí mons. Roberta Bezáka u Svatého otce

Zdá se, že z výše citovaného sdělení vyplývá, že Státní sekretariát Svatého stolce není obeznámen se skutečnostmi. Je proto zvláštní, kdo tedy formuloval ono „sdělení“ a s jakým úmyslem, když nikdo ze zmíněných institucí audienci přítomen nebyl. více...

15.05.2015Papež František jmenoval kardinála Vlka svým legátem pro husovské slavnosti 2015

"Pozdrav laskavě naším jménem zmíněného pražského arcibiskupa i ostatní církevní představitele, kněze, řeholníky i řeholnice, zástupce státu, příslušníky jiných konfesí a všechny věřící křesťany. Všechny přítomné pozvi svými slovy k ustavičnému napodobování Kristova života a k horlivému zachovávání Božích přikázání v každodenním životě." více...

14.05.2015Hospicové hnutí - setkání pracovníků

Péče o utrpení psychického a sociálního rázu se začíná trochu rozvíjet, ale starost o utrpení duchovního charakteru je zatím velmi v plenkách. A právě této stránce utrpení mobilní hospicové týmy věnují mimořádnou pozornost. Zvláště zkušenosti z těchto oblastí si pracovníci sdělují. Neexistuje obecné povědomí, že tyto skutečnosti mohou působit velké bolesti a utrpení a že existují postupy, jak tyto bolesti odstraňovat, a tak pomáhat pacientům v terminálním stavu důstojně a pokojně odcházet ze života. více...

30.04.2015Angažovanost církve ve společnosti

V dnešní době vlivem mediálního stylu přinášet především negativní zprávy, se i vůči církvi často traktují a zdůrazňují momenty negativní, nejen pravdivé, ale v naprosté většině i vymyšlené. A to je nespravedlivé.  více...

30.04.2015Hospicová péče

Pomoc pana prezidenta by měla směřovat spíše k tomu, aby tlačil na státní orgány, které mají značné zpoždění, aby urychlily vydávání majetku. To by mělo smysl. Aby vznikla řádná legislativa a stanovení finanční spolupráce mezi církví a státem a dohoda, aby vznik hospiců byl koordinovaný.  více...

27.04.2015Ještě k Mons. Robertu Bezákovi

Mám dojem, že se papežovým gestem vůči Mons. Bezákovi, poskytnutou audiencí, poněkud uklidnily vlny „vzrušení“ v širší církevní veřejnosti na Slovensku, což je pozitivní znamení. více...

27.04.2015Církev ve společnosti

Myslím, že bychom neměli zapomínat na tyto oběti našich bratří a sester, kteří statečně pokládali své životy za naši lepší budoucnost. A jistě i společnost by si měla uvědomovat tento veliký vklad značné části společnosti, církve, do naší budoucnosti.  více...

18.04.2015Několik slov ke zprávám o Mons. Robertu Bezákovi

V současné době se v médiích hodně píše a mluví o Mons. Bezákovi, o začátku řešení celé záležitosti Svatým otcem Františkem, který vzal tuto kauzu do své ruky. více...

18.04.201525. výročí jmenování biskupů

V sobotu 11. dubna jsme slavili v pražské katedrále sv. Víta, Václava, Vojtěcha 25. let od začátku „rekonstrukce” České biskupské konference jmenováním biskupů na prázdné biskupské stolce po pádu komunismu. více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka