Přesun na obsah

16.11.2010Slovo Páně

V době naší národní pouti v Římě probíhala 11. listopadu v tiskovém středisku Svatého stolce konference, při které byla prezentována posynodální Apoštolská exhortace Benedikta XVI. „Verbum Domini“ - „Slovo Páně v životě a poslání církve“ jako plod generálního shromáždění XII. řádné biskupské synody, která se konala ve Vatikánu od 5. do 26. října 2008. Svatý otec ji podepsal dne 30. září 2010, o památce sv. Jeronýma. více...

15.11.2010Závěr národní pouti

Poslední den národní pouti slavili poutníci v katedrále papeže Benedikta jako římského biskupa, v papežské arcibazilice sv. Jana v Lateráně, postavené ve 4. století císařem Konstantinem pro římského biskupa, tehdy papeže Silvestra I. Papežové tu bydleli až do 14.století, kdy se přestěhovali na vatikánský pahorek. Eucharistickou bohoslužbu slavil s ostatními biskupy a poutníky kardinál Miloslav Vlk.  více...

11.11.2010Pouť

Vrcholná událost bylo středeční setkání se Svatým otcem ve velechrámu svatého Petra, který je chrámem univerzální světové církve. Papež Benedikt XVI. je v tomto chrámu nástupcem sv. Petra. více...

11.11.2010Co papež neřekl

Návštěva Benedikta XVI. ve Španělsku (6. – 7. 11) u příležitosti závěru svatojakubského roku a přímý přenos papežovy mše ze Santiaga de Compostela v České televizi, byly novým impulsem k četným komentářům v médiích více...

05.11.2010Kroky na cestě smíření Čechů a Němců

Ve druhé polovině měsíce listopadu se bude v Praze vzpomínat na slavnou výměnu prohlášení a dopisů mezi Německou biskupskou konferencí a biskupskou konferencí Československé federativní republiky o smíření mezi našimi národy. více...

04.11.2010Výstava Královský sňatek

Na Staroměstském náměstí v Praze byla ve středu 3. listopadu, v domě U Kamenného zvonu, otevřena prestižní výstava „Královský sňatek“, která má připomenout velkou historickou událost našich dějin – spojení lucemburské dynastie s naší dynastií přemyslovskou. více...

29.10.2010Církev domovem a školou společenství

V papežské bazilice svatého Františka v Assisi se v sobotu 23. října setkaly stovky představitelů řeholních rodin a nových komunit.  více...

26.10.2010Kázání kardinála Vlka v Assisi 23. října

Přinášíme promluvu kardinála Vlka, která zazněla při mši svaté na zahájení setkání starobylých a nových charmismat v Assisi, dne 23. října. více...

22.10.2010Společná cesta různých charismat

Bazilika svaté Kláry a bazilika svatého Františka v italském městě Assisi se v sobotu 23. října 2010 stanou místem setkání tak zvaných tradiční a nových charismat.  více...

21.10.2010Kardinál Vlk na zahájení procesu blahořečení vietnamského kardinála

Během svého pobytu v Římě se kardinál Vlk zúčastní slavnostního obřadu zahájení procesu blahořečení služebníka božího, vietnamského kardinála Francoise-Xaviera Nguyên Van Thuâna, bývalého předsedy Papežské rady Iustitia et Pax (Spravedlnost a mír).Místem konání obřadu, který bude zahájen 22. října ve 12:00 hodin, je Lateránský palác. více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka