Přesun na obsah

16.11.2012Solidarita se studenty

Jako Jihočech jsem rád, že jsou to právě studenti a mladí lidé v Jižních Čechách, kteří se bouří proti paktům sociálních demokratů s komunisty v jihočeském kraji a nejen zde. více...

10.11.2012Naše demokracie

V těchto souvislostech by bylo ovšem třeba se zamýšlet nejen nad těmito otázkami, ale i nad jinými velkými a možná důležitějšími aspekty naší společnosti, naší demokracie, které jsou pro společnost a její perspektivu daleko závažnější než otázky majetku (se kterým se jistě může udělat i mnoho dobrého). Jsou tu například otázky nesmírné nezodpovědnosti lidí na odpovědných místech, prodejnost státních úředníků, korupce, tunelování, otázky rodiny, vztahů mezi jejími členy, násilí v rodině, otázka mladé generace, poměrů ve škole, vztahů mezi žáky, drogy, vztah k učitelům a tato řada by byla dlouhá více...

08.11.2012Konečně

Konečně po dlouhém, táhlém dvacetiletém procesu tato vláda návrhem zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi naplnila Ústavní zákon č. 1/1993 Sb, v němž je na předním místě zakotveno právo na vlastnictví. Konečně parlament pod tlakem vlády respektuje demokratická ustanovení, že „stát je nekonfesní“ a další ustanovení, že „církve jsou na státu nezávislé“.  více...

02.11.2012Výročí biskupa Hloucha - sekretář vzpomíná

Jako sekretář jsem prožil vedle tohoto nezapomenutelného biskupa tři roky. Cítím, že mu zvláště v tomto roce dlužím svou osobní vzpomínku na ty vzácné chvíle prožité po jeho boku. více...

29.10.2012Kardinál Vlk v lázních

Po intenzivním programu uplynulých měsíců stráví kardinál Miloslav Vlk několik týdnů v lázních Poděbrady. více...

13.10.2012Volební

Když i nezaujatý pozorovatel sleduje veřejné diskuse v parlamentě, v mediích, na mítincích, projevy k nejrůznějším tématům našeho veřejného života a všímá si metody, s jakou jsou vedeny argumentace, nemůže se ubránit dojmu, že v převážné většině nejde na prvním místě o řešení a vyřešení problému k dobru společnosti, ale že to které téma je pro mnohé velikou příležitostí k vlastnímu zviditelnění, k prosazování osobních nebo stranických názorů a ideologie, příležitostí k získávání osobních politických bodů pro dobro své osobní či svoji strany.  více...

24.09.2012Slavnost svatého Václava ve Vatikánu

V Den české státnosti, na slavnost svatého Václava, 28. září, bude kardinál Vlk, stejně jako loňského roku, slavit mši svatou v češtině ve svatopetrské bazilice u oltáře svatého Václava. více...

21.09.2012Biskupové v Káhiře

Smyslem našeho letošního setkání bylo, žít vzájemně bratrskou jednotu se základním tématem, které přednesla současná prezidentka Díla Mariina, Maria Voce: Ježíš přítomný v bratru (viz Mt 25).  více...

21.09.2012Krátké ohlédnutí

Tímto nadpisem myslím ohlédnutí za posledními měsíci jednoho „svobodného“ důchodce. více...

05.09.2012Bližního potkávat s láskou

Od 3. září se město Káhira stává hostitelem 31. ekumenického setkání biskupů – přátel Hnutí fokoláre. Do Egypta se sjelo na 40 biskupů z různých církví například anglikánské, luterské, syrsko-pravoslavné, metodistické atd. více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka