Přesun na obsah

04.12.2008Adventní zamyšlení v parlamentu

Dnes, 4. prosince 2008, navštívil kardinál Miloslav Vlk Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, aby se při tzv. „modlitební snídani“ zamyslel nad dobou adventu spolu s poslanci, kteří se napříč stranami při této příležitosti sešli. Po úvodním pozdravu Jana Kasala, místopředsedy Poslanecké sněmovny parlamentu ČR, vystoupil vokální soubor Voxtet. Adventní promluvu kardinála Miloslava Vlka, kterou zde zveřejňujeme, následovalo vystoupení Alfréda Strejčka a Štěpána Raka s pásmem o Karlu IV., které mělo připomenout 630 let od jeho úmrtí. Celý program uzavřel opět soubor Voxtet. více...

03.12.2008Letošní advent v aktuálních souvislostech

Adventní doba letos začíná ve zvláštní atmosféře domácí i světové: úpadek společnosti, roztržky v politických stranách, ustanovování nových krajských vlád po volebním debaklu koalice, velká finanční a hospodářská krize ve světě, oživený tvrdý terorismus … více...

02.12.2008Adventní zamyšlení

Kardinál Miloslav Vlk se zamýšlí nad dobou adventní a dobou vánoční. Upozorňuje na to, že ve všem tom předvánočním shonu je třeba vidět úzké spojení adventu a Vánoc, které ukazuje na pevné sepjetí Božího zaslíbení a naplnění. více...

26.11.2008Advent - znamení příchodu a blízkosti Pána

V měsíci listopadu a prosinci se v médiích často objevují témata adventu a Vánoc. Je pěkné, že si těchto období a svátků novináři všímají a že o nich informují. více...

15.11.2008Homilie při mši sv. na zakončení oslav 700. výročí Královéhradecké katedrály

Kardinál Miloslav Vlk předsedal v úterý 11. 11. 2008 pontifikální bohoslužbě na zakončení oslav 700. výročí katedrály Svatého Ducha v Hradci Králové. Zveřejňujeme zde jeho homilii. více...

03.11.2008Úvaha dušičková

Úvaha kardinála Miloslava Vlka nad tím, co má symbolizovat křesťanský hrob, o čem hovoří přinesené květy a zažehnuté svíce. více...

02.11.2008Synodní okénko 15 aneb okénko posynodní

Chtěl jsem toto okénko napsat na závěr synodního jednání a dát mu název „Závěr“, ale angína mě tvrdě schvátila, takže to bude nyní ohlédnutí za synodním shromáždění, resp. meditace nad jeho závěrem. více...

01.11.2008Shrnutí poselství XII. generálního shromáždění Synody biskupů

Dne 24. října 2008 bylo na tiskové konferenci ve Vatikánu zveřejněno poselství XII. generálního shromáždění Synody biskupů. Poselství představili arcibiskup Gianfranco Ravasi, předseda Papežské rady pro kulturu a předseda Komise pro poselství XII. generálního shromáždění, a biskup Santiago Jaime Silva Retamales, místopředseda Komise pro poselství. Souhrn hlavních myšlenek poselství vypracoval arcibiskup Ravasi. Celé znění Poselství je k dispozici na stránkách www.apha.cz. více...

01.11.2008Projev nového velvyslance ČR u Svatého stolce

Při svém nástupu a při předání svých pověřovacích listin papeži Benediktu XVI. v předvečer svátku sv. Václava, dne 27. září 2008, přednesl nový velvyslanec ČR u Svatého stolce JUDr. Pavel Vošalík projev, který zde se svolením velvyslanectví České republiky u Svatého stolce zveřejňujeme. více...

31.10.2008On-line rozhovor o Synodě biskupů

Kardinál Vlk se jako zástupce českých a moravských biskupů  ve dnech 5.-26. října 2008 zúčastnil XII. generálního shromáždění Synody biskupů ve Vatikánu. 253 synodálních otců z celého světa se při něm zabývalo tématem "Boží slovo v životě a poslání církve". Kardinál Vlk poskytl 30. října 2008 prostřednictvím Tiskového střediska ČBK on-line rozhovor o tom, jaké myšlenky, stanoviska a dojmy si z tohoto shromáždění odvezl. více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka