Přesun na obsah

29.09.2008Slavnost sv. Václava v pražské katedrále

Slavnostní koncelebrované mši svaté v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha předsedal 28. září 2008 kardinál Miloslav Vlk. Zveřejňujeme zde jeho homilii. více...

29.09.2008Národní svatováclavská pouť - homilie

V sobotu 27. září 2008 proběhla ve Staré Boleslavi Národní svatováclavská pouť. Slavnostní mši svatou na Mariánském náměstí celebroval dopoledne kardinál Miloslav Vlk s českými a moravskými biskupy a s apoštolským nunciem Diegem Causerem. Zveřejňujeme zde homilii, kterou měl pražský arcibiskup. více...

26.09.2008Duchovní zastavení kardinála Vlka

Již potřetí proběhlo na Václavském náměstí v Praze 26. září 2008 pod sochou sv. Václava "Svatováclavské duchovní zastavení". Letošní zastavení nebylo pouze součástí oslav svátku sv. Václava, ale součástí celého Svatováclavského roku. Na náměstí všechny přítomné oslovil také kardinál Miloslav Vlk. Jeho proslov zde zveřejňujeme. více...

25.09.2008Biskupové různých církví po stopách svatého Pavla

Ve dnech 16. – 23. září jsem se zúčastnil v Libanonu ekumenického setkání biskupů ze 16 církví a ritů, od Austrálie, přes Indii, až po Ameriku. V našem společenství byli biskupové: katolíci, pravoslavní, anglikáni, luteráni, metodisté.  více...

20.09.2008Pastýřský list o sv. Václavovi

Ke svátku sv. Václava, který se letos slaví v rámci Svatováclavského roku připomínajícího 1100. výročí narození národního patrona a mučedníka, vydali biskupové České provincie kardinál Miloslav Vlk, Mons. Dominik Duka, Mons. Jiří Paďour a Mons. František Radkovský pastýřský list, který bude přečten při všech bohoslužbách z 25. neděle v mezidobí (21. září 2008). V listu, jímž jsou poutníci zváni do Staré Boleslavi k oslavě sv. Václava, se mimo jiné říká, že tento náš národní světec vložil do kořenů našich dějin křesťanské hodnoty: "hluboký vztah k Bohu, vzájemné mezilidské vztahy založené na křesťanské lásce, úctu k životu, svobodu pro všechny, péči o chudé, toleranci, zodpovědnost". více...

15.09.2008Ekumenické setkání biskupů v Libanonu

Kardinál Miloslav Vlk se v roli moderátora zúčastní 27. ročníku mezinárodního ekumenického setkání biskupů, přátel Hnutí fokoláre, které se koná od 14. do 24. září v Libanonu v Maison Notre Dame du Mont v Jounieh, moderním předměstí hlavního města Bejrútu. více...

10.09.2008Kardinál Vlk se zúčastní setkání Menschen in Europa

Dne 10. září v 18.00 hodin začne v Pasově zahajovací pódiová diskuse v rámci cyklu setkání „Menschen in Europa“. Diskuze, na níž vystoupí Angela Merkelová, německá spolková kancléřka, a José Manuel Barroso, prezident Evropské komise, se zúčastní také kardinál Miloslav Vlk. více...

10.09.2008O smyslu katedrály

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha je jako každý jiný chrám především místem určeným k bohoslužbě, je domem modlitby, v němž je uctíván přítomný Boží Syn. Tak tomu také vždy bylo, tak byla katedrála budována a spravována. Kardinál Vlk, který ve svém článku vysvětluje důvod podání dovolání k Nejvyššímu soudu, říká, že „církev se nemůže vzdát svého po staletí trvajícího práva jen na základě komunistických deformací chráněných státem“.  více...

01.09.2008Reflexe nad jednou slavností

V sobotu 30. srpna se v olomoucké katedrále sv. Václava konala děkovná bohoslužba u příležitosti životního jubilea 60. narozenin arcibiskupa Jana Graubnera. Kardinála Vlka, který se oslav zúčastnil, přiměla tato oslava k následující úvaze. více...

27.08.2008Jak hledat pravdu ...

Co vlastně znamená „investigace“, která je považována za velmi důležitou součást novinářské práce? Je možné činit správné závěry i o věci, s níž nejsem důkladně seznámen? A není potřeba k přesvědčivé úvaze také hlubšího vzdělání, které přece nelze nahradit hbitým nahromaděním informací? Nad těmito otázkami se kardinál Miloslav Vlk zamýšlí tentokrát. více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka