Přesun na obsah

15.02.2008Církev a společnost

Kardinál Miloslav Vlk se vyslovuje k roli církve ve společnosti a její pozici vůči stranické politice. více...

14.02.2008Modlitba za židy

Kardinál Miloslav Vlk reaguje na otázky, které se objevily kolem doplňující nóty Svatého stolce ze dne 5. 2. 2008 k papežskému ustanovení motu proprio Benedikta XVI. Summorum Pontificum týkající se reformulace Velkopáteční přímluvné modlitby z Římského misálu z roku 1962. více...

12.02.2008Popeleční středa 2008

Promluva kardinála Miloslava Vlka v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha při mši svaté na Popeleční středu 6. února 2008. více...

04.02.2008Volba prezidenta

Kardinál Vlk v neděli 3. února 2008 při bohoslužbě v Řepích vyzval k modlitbě za dobrou volbu prezidenta republiky. více...

29.01.2008Církev není sebeobslužným spolkem

Církve nejsou „sebeobslužnými“ organizacemi na „uspokojování náboženských potřeb svých věřících“ a věřící není věřícím jen pro sebe, ale je poslán nést evangelium dále. Církve hrají důležitou roli ve společnosti. Tam, kde je málo duchovního, je potřeba mnoho učitelů. více...

28.01.2008Církve nedostanou 270 miliard

Média stále opakují, že církve dostanou 270 miliard. Odborníci vědí, že to není pravda. Církve dostanou pouze 83 miliard. více...

25.01.2008Abychom nepletli pojmy (K diskusi o majetkovém narovnání)

Kardinál Miloslav Vlk objasňuje několik pojmů, které jsou používány při argumentaci v diskusi kolem navrhovaného zákona o nápravě některých křivd naší komunistické minulosti. více...

25.01.2008Komentář k dohodě o užívání katedrály

Ve čtvrtek 24. ledna byla konečně podepsána technická dohoda o vnitřním užívání katedrály, která se očekávala už skoro rok. Kardinál Miloslav Vlk objasňuje, proč v úsilí o to, aby se katedrála stala opět katedrou biskupa a bylo uznáno, že patří církvi, tato smlouva nehraje téměř žádnou roli. více...

24.01.2008K majetkovému narovnání

Komentář kardinála Miloslava Vlka k nedělní debatě Otázky Václava Moravce. Kardinál Vlk ještě jednou formuluje argumenty pro schválení navrhovaného zákona o narovnání vztahu mezi státem a církvemi. více...

23.01.2008Kázání při bohoslužbě na zahájení 1100. výročí narození sv. Václava

Kázání kardinála Miloslava Vlka při bohoslužbě s biskupy Čech a Moravy na zahájení 1100. jubilejního roku od narození sv. Václava ve Svatováclavské kapli 22. ledna 2008. více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka