Přesun na obsah

03.05.2010Sichem a samařské slavení Velikonoc

S naší výpravou jsme měli příležitost zúčastnit se na hoře Garizim samaritánských Velikonoc s velikonočním zabíjením beránků.  více...

30.04.2010Jeruzalém zve

Davy tvoří většinou poutníci, kteří i v ruchu konají své pobožnosti, zvláště křížovou cestu. Zpívají, modlí se a skupinka mužů nese často na ramenou dřevený kříž. Potkávám je téměř denně, když procházím městem. více...

30.04.2010Jeruzalém  - první kroky

Být na místech, kde se vše odehrálo… Jako by se skutečnost „minulá“ úžasným způsobem setkávala s „přítomnou“ - tady a teď. Obzvlášť působivé je tu slavení eucharistie. Vše se protíná a mimořádným způsobem umocňuje. více...

27.04.2010Pozdrav ze Svaté země

Jeruzalém tvoří především srdce posvátných míst – staré město - obehnané městskou zdí se sedmi branami v první polovině 16.stol. v době otomanského držení Jeruzaléma, za sultána Sulimana. Staré město lze kolem hradeb obejít pěšky téměř za půl dne. Hora Sión zůstala při stavbě hradeb jakoby omylem vně starého města, za hradbami, na jih od chrámu Božího hrobu. více...

27.04.2010Časy se mění...

Když jsem se v jedné chvíli díval z Olivové hory na Ježíšovo „věčné město Jeruzalém“, jež v dějinách procházelo tolika změnami, které jsou tolik patrné na každém kroku, nejen na stavebních památkách, ale i na lidech, které dnes potkávám, tu mi padlo oko na místo v Lukášově evangeliu (12,55), kde Ježíš důrazně svým současníkům i apoštolům připomíná, že nedovedou rozpoznat „tento čas“, nebo jinde „znamení časů“. Byla to pro mne výzva k přemýšlení o našem čase, o tom, co jsem za těch skoro dvacet let „biskupování“ prožil, co prožila naše církev. více...

26.04.2010Několik slov k pohřbu kardinála Tomáše Špidlíka

Při zádušní liturgii nebyla homilie, protože se na závěr se zemřelým přišel rozloučit sám Svatý otec. Pronesl homilii, ve které vyzdvihl zemřelého jako mimořádného teologa světového formátu, jako jedinečného odborníka na východní spiritualitu. Zdůraznil jeho vztah k papeži Janu Pavlu II. a řekl, že kardinál Špidlík byl jeho poradcem. Papež také citoval z jeho teologie, což nebývá obvyklé. více...

14.04.2010Poděkování

Dovoluji si proto vyjádřit poděkování aspoň touto cestou. Děkuji nejen za milá slova, ale za mnohá osobní přátelství. I když z funkce odcházím, neodcházím z veřejného života. Zůstávám zvláště přes své internetové stránky stále v kontaktu.  více...

14.04.2010Ještě několik slov k bilanci

Při pohledu zpět se nám neobjeví nějaké velké plátno, ale vidíme spíše mozaiku složenou z množství drobných barevných kamínků. Tento obraz je vytvořen spoluprací všech - biskupů, kněží i laiků. Právě mozaika krásně vystihuje nejen výsledný obraz naší diecéze, ale ukazuje, jak byl obraz vytvořen.  více...

13.04.2010Slavnost převzetí úřadu arcibiskupa pražského

V sobotu 10. dubna proběhlo v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavnostní převzetí úřadu pražského arcibiskupa mons. Dominikem Dukou. Uvádíme pasáže proslovů, které při této příležotsti zazněly.  více...

01.04.2010Missa chrismatis - promluva kardinála Vlka

Letošní kontext roku kněží dává naší slavnosti mimořádnou hloubku a šířku. Zapojuje nás do velké rodiny kněží celé univerzální církve. Společně žijeme  výzvu papeže Benedikta XVI: „Věrnost Kristova, věrnost kněze“. více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka