Přesun na obsah

27.02.2013Konkláve

Celá církev se modlí a prosí, aby volitelé dokázali naplnit úmysly Boží. K tomu lze jen říci: „Staniž se!“ více...

26.02.2013Apoštolská konstituce o volbě nové hlavy církve

Informace z konstituce Jana Pavla II. Universi Dominici Gregis ze dne 22. 2. 1996, ze svátku Stolce (katedry) svatého Petra, která stanovuje předpisy pro případ úmrtí papeže nebo jeho abdikace (viz čl. 75), jeho pohřbu a o všem, co souvisí se změnou v čele katolické církve:  více...

21.02.2013Konkláve se blíží

Osobně jsem se zúčastnil minulého konkláve a dobře vím, že to, co si novináři vymyslí u ´zeleného stolu´, je přísně pod tresty zakázáno."; Koalice a lobby" vznikají jako zbožná přáni v hlavách novinářů a podle toho jsou věrohodná. více...

20.02.2013"Světový teolog" polske Gazety Wyborcze

Spekulace světových médii o důvodech papežovy demise se poněkud přesunuly na úvahy o přípravách konkláve, o tom, kdo bude zvolen, ale Gazeta Wyborcza přišla opožděně 18.2. s "úžasným objevem", který formulovala v titulu: "Papežová demise jako reklama, anebo jako zrada?"  více...

18.02.2013Historický krok papeže Benedikta XVI.

Přestože papež nebyl podle kanonického práva nucen uvést důvody své abdikace, v dnešní otevřené mediální době bylo nutno uvést dostatečné důvody, protože jinak by jeho krok vyvolal nedozírnou lavinu dohadů a spekulací jak v církvi, tak i mimo ni. A papež to dostatečně logicky zdůvodnil „pro dobro církve“. Tento motiv i konkrétně doložil: papež se nemůže jen tak udržovat na vrcholu církve, a dělat jen to, nač stačí. Jako moudrý a zodpovědný biskup mluví jasně o nutnosti „náležitě vykonávat petrovský úřad“ „v dnešním rychle se měnícím světě“. více...

14.02.2013Kardinál Vlk na oslavách sv. Cyrila a Metoděje v Římě

Kardinál Miloslav Vlk bude zastupovat Českou biskupskou konferenci na římských oslavách 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje ke slovanským národům. Hlavním celebrantem při mši svaté v bazilice sv. Klimenta bude 14. února 2013 od 18.30 hodin slovenský kardinál Jozef Tomko. více...

11.02.2013Nemáme papeže

Každý z posledních papežů byl jiný, ale každý měl své důležité poslání v církvi. Benediktovi XVI. je církev vděčná za řadu dokumentů, které ukazovaly jasnou cestu kupředu. Netýkaly se jen interních záležitostí církve, nebyly psány jen řečí teologie, ale četli je i lidé mimo církev, protože jejich obsahem byly otázky, které se týkaly celé společnosti. V této situaci se nyní rozběhne mnohostranné hodnocení papežova funkčního období. Češi budou vzpomínat nejen na jeho slavnou návštěvu v r. 2009, ale jsme mu vděční, že se o naši náboženskou situaci vždy velmi živě zajímal. To jsem sám osobně zažil při mnoha setkáních s ním. Měl k nám Čechům přátelský vztah i jako k sousedům Bavoráků. více...

11.02.2013Plíživá totalita

Ta naše „demokracie na český způsob“ má jednu velkou vadu: chápe se jako možnost činit cokoliv, pokud na to má člověk dost síly nebo drzosti. Vždyť je přece svoboda! Tedy také svoboda lhát, svoboda být zlý. A tak už lidé velmi často nerozlišují dobro a zlo a mnozí jsou k aroganci, ke hrubosti, k pusté lži a nepravdě velice tolerantní a lhostejní. Za zlo se nikdo nestydí. více...

06.02.2013Te Deum

Te Deum laudamus - Bože chválíme tebe. více...

04.02.2013Římská setkání

První letošní setkání tohoto druhu pro Evropu bylo právě minulý týden v Římě. Rámcový program pro ně byl dohodnut loni na setkání biskupů a rozpracován naším římským sekretariátem, který má na starosti celou logistiku. Základním tématem byl bod spirituality „Ježíš v bratru“ více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka