Přesun na obsah

28.10.2016Státní svátek

Ale já si dovolím tvrdit, že kdo takto mluví, prozrazuje způsob svého myšlení. Nad Hradem vlaje prezidentská standarta s heslem, které naši předkové s touto standartou spojili: S kauzou neudělení státního vyznamenání panu Bradymu bylo spojeno ze strany Hradu tolik lží, že toto heslo bylo opravdu pošlapáno právě těmi, kdo se ho nedrželi, ale lhali. více...

24.10.2016Umění myslet

Už jsme zažili řadu kauz kolem fungování Miloše Zemana jako prezidenta. Tato je však, myslím, velmi flagrantní, a proto si zaslouží protest zdravě uvažujících občanů neúčastí na udělování státních vyznamenání, pakliže se s nimi takto kšeftuje. více...

27.09.2016Slavnost svatého Václava ve svatopetrské bazilice

Kardinál Miloslav Vlk bude i v letošním roce sloužit mši svatou v den Slavnosti svatého Václava ve svatopetrské bazilice. Tato tradice byla obnovena v roce 2011 z podnětu velvyslance u Svatého stolce J. E. JUDr. Pavla Vošalíka. Oltář, věnovaný svatému Václavu, je v bazilice umístěn již od první poloviny 14. století. Současné vyobrazení sv. Václava je z počátku 18. stol.   více...

04.09.2016Rekonstrukce korunovace

Mladá fronta dnes ze soboty 3.9.2016 přinesla článek “Korunovace podruhé a také naposled“ z péra Terezy Blažkové. Je to vlastně interview, v němž historik umění, Mgr. Miroslav Smaha, autor uvedeného projektu, odpovídá na její otázky. více...

17.08.2016Letní setkání biskupů - přátel Hnutí fokoláre

V prvním srpnovém týdnu se setkalo asi 80 biskupů - přátel Díla Mariina ze všech kontinentů (kromě Austrálie), na severu Portugalska, v diecézi Braga, na pozvání tamního biskupa Jorge Ortigy, aby jako každoročně spolu prožili v duchu charizmatu hnutí fokoláre skoro dva týdny duchovního setkání v meditaci, odpočinku i s trochou kultury. více...

21.07.2016Pravoslavný koncil na Krétě

Koncil vydal dva dokumenty: „Poselství svatého velkého koncilu pravoslavné církve všemu pravoslavnému lidu a všem lidem dobré vůle“, které stručně ve 12 bodech shrnuje projednávaná témata. Pak hlavní několikastránkový dokument „Encyklika svatého a velkého koncilu pravoslavné církve“. Tento dokument přestavuje v 7 kapitolách, ve 20 článcích obšírněji projednaná témata. více...

18.07.2016K duchovním základům Evropy

Zkušenosti ze života těchto nových církevních hnutí, menších či větších, starších či zcela nových, jasně ukazují, že opuštění určitého formalismu náboženského života, který také silně vyznačoval věřící posledních staletí v Evropě (viz Podzimkovu knihu, str. 82,83) a přijetí víry jako praktického stylu života a život z ní, přineslo pozoruhodnou změnu v šíření víry do společnosti a jejího přijímání mnohými indiferentními spoluobčany. Akcent životního stylu nových hnutí není tedy hlavně šíření víry, ale život z ní a radostné svědectví o ní. více...

14.07.2016Setkání - smíření - budoucnost

Ti, kteří přijali životní styl evangelia a jdou po této životní cestě, jsou si vědomi, že nejde o sobecké pěstování vlastní osobní spokojenosti a štěstí, ale že plné dosažení tohoto štěstí je závislé na tom, aby také „ti druzí“ byli šťastni, protože člověk je stvořen podle vzoru Boha-Trojice, Boha „společenství“. Členově těchto nových duchovních hnutí se proto snaží jít po cestě evangelia spolu a nést tuto vlastní společnou zkušenost se životem z evangelia i do společnosti okolo sebe. více...

04.07.2016Iuvenescit Ecclesia - nový dokument Kongregace pro nauku víry

Tento dopis adresovaný všem biskupům z Kongregace pro nauku víry znamená celocírkevní schválení hnutí a komunit jako plodů Ducha svatého pro současnou církev, a pro biskupy je jasnou směrnici, jak k nim přistupovat v jednotlivých diecézích.  více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka