Přesun na obsah

11.05.2012Brusel dějištěm iniciativy "Společně pro Evropu"

Kardinál Vlk odcestoval do Bruselu, aby se zde v sobotu 12. května zúčastnil celodenního programu iniciativy „Společně pro Evropu“. více...

07.05.2012Naše restituční kauza

Pan kardinál Duka jako předseda ČBK k tomu vydal prohlášení, které je podle mého názoru adresované především novinářům, že za katolickou církev mluví Česká biskupská konference. To on i já velmi dobře víme. Ale novináři, například Právo a Lidové noviny, ve svých reakcích na mou myšlenku prokázali, že oni tohle nevědí, a přikládali mému osobnímu názoru nějakou oficiální váhu, kterou samozřejmě nemá více...

07.05.2012Kardinál Vlk na jihu Čech

O víkendu 5. a 6. května odjel kardinál Vlk na již dříve plánovanou návštěvu Jižních Čech, aby navštívil různá společenství, která vznikla z jeho kněžské činnosti v této oblasti a která tu dosud žijí, aby spolu s nimi oslavil své blížící se narozeniny. více...

04.05.2012Restituční trvalka

V poslední době vzbudilo určitou pozornost rozhodnutí vlády odložit schvalování zákona o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi na červen. Vláda stojí pod tlakem rozhodnutí Ústavního soudu na dořešení tohoto vleklého dluhu naší společnosti. Toto odložení je sice pokračováním dvacetiletého odkládání a neřešení této záležitosti, ale doufám, že není výrazem snahy tuto věc vůbec neřešit, ale naopak najít nejvhodnější situaci pro její konečné vyřešení.  více...

03.05.2012Řešení se odkládá

Mám na mysli řešení známé trvalky 23 let po pádu komunistického režimu – majetkového narovnání s církvemi. Celou dobu od pádu komunistického režimu jednotlivé vlády vytrvale odkládaly řešení tohoto narovnání, které mělo být k prospěchu nejen církví, ale i státu, aby se nemusel starat o tyto věci, když je podle ústavy nekonfesní, a především k prospěchu mnoha obcí a měst, které spravovaly ve svém katastru zablokované církevní pozemky, s nimiž nemohly nakládat. více...

30.04.2012Slavnostní večer pro dárce kostní dřeně

V letošním roce slaví Nadace pro transplantace kostní dřeně 20 let své existence. I letos se, jako každoročně, konal slavnostní večer s poděkováním dárcům v Obecním domě v Praze, a sice 27. dubna 2012.  více...

30.04.2012Duchovní obnova pro katechety

Ve dnech 27. a 28. dubna se kardinál Vlk setkal s asi dvaceti katechety českobudějovické diecéze v Dobré Vodě u Hartmanic. více...

23.04.2012Politický mandát

Vleklá společensko-politická krize, která opět dosahuje vrcholu (kolik jich už bylo), nás mnohé vede k reflexi kořenů, co bylo a je příčinou tohoto politického marasmu, toho hrubě morálně a kriminálně špatného chování těch, kteří jsou zvláštní reprezentací společnosti a očekává se od nich také určitá „morální“ reprezentace.  více...

16.04.2012Církve na pořadu

Úkolem církve všech dob je hlásat smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista a jeho mocnou, božskou přítomnost ve společenství věřících, získávat učedníky a svěřovat jim to, co církev sama přijala. Její síla není v počtu členů, jako je to u politických seskupení.  více...

10.04.2012Můj Svatý týden 2012

Pro mne bylo slavení se Svatým otcem a s tolika věřícími z mnoha končin světa velkým zážitkem. Bylo to ponoření do moře katolicity. Nejen proto, že jsem neměl žádné zvláštní povinnosti a úkoly, jedině být připraven a pozorně účasten, ale i proto, že se tato vrcholná liturgie konala v nádherných prostorách, kudy šly dějiny křesťanstva. více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka