Přesun na obsah

17.12.2006Pozdrav posluchačům adventního koncertu

Drazí přátelé, vážení organizátoři, účinkující, milí diváci přítomní zde v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha i u televizních obrazovek. Jako biskup této katedrály vás všechny zdravím při tomto posledním adventním koncertě o 3. neděli adventní, která má název „radostná“. více...

15.12.2006Vyrovnávání se s minulostí bude muset pokračovat

V několika českých médiích se v minulých týdnech objevily zpravodajské články i komentáře, které se týkaly spolupráce některých kněží se Státní bezpečností. Zeptali jsme se proto kardinála Miloslava Vlka, jak si česká církev stála a stojí ve vyrovnávání se s nedávnou minulostí. Lidové noviny otevřely kauzu P. Františka Holečka a magazín Christnet případ biskupa Františka Lobkowicze. více...

14.12.2006Moje věci

"Růženec je prostředek k meditativní modlitbě, ke vnořování do tajemství Kristova života, kdy v klidu člověk tato tajemství jakoby nechává běžet před svým srdcem a tím se s Kristem kontaktuje. Mobil pro tento kontakt není vhodný, ten se hodí pro spojení mezi lidmi." více...

11.12.2006Kněží - spolupracovníci

"Celá kauza kněží - spolupracovníků, kterou sdělovací prostředky v poslední době rozvířily, může velmi prospět nejen církvi, ale i celé společnosti." uvedl ve svém vyjádření k diskutované otázce pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk. "Nechceme nic zametat pod koberec. Kristus jasně řekl: pravda vás osvobodí!" řekl dále.  více...

05.12.2006Abychom byli skutečně v Pravdě

Vtělení je veliká historická, světová událost: Bůh se přibližuje k člověku, sestupuje na zem mezi lidi… Francouzský filosof  Paul Sartre jednou řekl: Nevím, co táhlo Krista, aby se stal člověkem. Bohové se zabývají sami sebou, ale odejít sem…?  více...

25.11.2006Advent - živé Boží přicházení

Být v současném světě, který o Bohu neví a v něj nevěří, svědky Ježíše zmrtvýchvstalého, přítomného a mocně působícího uprostřed církve. To však předpokládá se s ním nejprve setkávat, s jeho „mnohotvárnou živou přítomností“ /viz konstituci o posvátné liturgii  čl. 7/. Advent - to znamená živé Boží přicházení - je zvláštní doba, abychom ta setkávání  pilně „nacvičovali“. více...

08.10.2006Milénium smrti sv. Radima - Gaudencia

Kázání kardinála Miloslava Vlka o nešporách v den sv. Radima Gaudencia 8. října 2006 v polském Hnězdně. více...

04.08.2005Kousek cesty s Miloslavem Vlkem

Praha je obklíčena velkými sídlišti – satelitními městy, která vznikala ve 2. polovině minulého století. Tato novodobá kolonizace Prahy měla za cíl rychlé ubytování obyvatel, přicházejících do Prahy, a tak  se stavěly - jak se tehdy říkalo – „krabice živých“. Sídliště neměla mnohdy potřebné „občanské vybavení“. více...

Stuttgart 2007 "Ano životu, ano Evropě"

Ve dnech 10.-12. 5. 2007 se kardinál Miloslav Vlk zúčastnil velkého shromáždění křesťanských hnutí a komunit v německém Stuttgartu. více...

Ocenění rektora Univerzity Karlovy pro kardinála Miloslava Vlka

U příležitosti 80. narozenin kardinála Miloslava Vlka uspořádala Katolická fakulta Univerzity Karlovy (29. 6. 2012) sympozium, při kterém rektor univerzity, prof. Václav Hampl, udělil kardinálu Vlkovi historickou medaili univerzity a čestné uznání. Přinášíme české znění tohot uznání v plném rozsahu.  více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka