Přesun na obsah

19.11.2010Řádná veřejná konzistoř v Římě

Papež Benedikt XVI. svolal, jak známo, na 20. listopad řádnou konzistoř, při které se bude konat v bazilice sv. Petra ustanovení 24 nově jmenovaných kardinálů za účasti jejich již dříve jmenovaných spolubratří. více...

19.11.2010Římská setkání

V tyto dny navštívila Vatikán také předsedkyně parlamentu České republiky paní Miroslava Němcová. Účastnila se středeční generální audience, po které ji v salonku auly přijal i sám Svatý otec. Hovořila také se státním sekretářem kardinálem Bertonem a s emeritním sekretářem kardinálem Sodanem. více...

18.11.2010"Býti archivářem" s J. Em. Miloslavem kardinálem Vlkem

Dne 2. listopadu 2010 uspořádal Ústav archivnictví a pomocných věd historických Filozofické fakulty Jihočeské univerzity spolu s tamější studentskou sekcí České archivní společnosti další přednášku z cyklu „Býti archivářem“. Dlouho očekávaným hostem tohoto přednáškového cyklu byl pan kardinál Miloslav Vlk, bývalý pražský arcibiskup, ale také někdejší archivář. více...

16.11.2010Slovo Páně

V době naší národní pouti v Římě probíhala 11. listopadu v tiskovém středisku Svatého stolce konference, při které byla prezentována posynodální Apoštolská exhortace Benedikta XVI. „Verbum Domini“ - „Slovo Páně v životě a poslání církve“ jako plod generálního shromáždění XII. řádné biskupské synody, která se konala ve Vatikánu od 5. do 26. října 2008. Svatý otec ji podepsal dne 30. září 2010, o památce sv. Jeronýma. více...

15.11.2010Závěr národní pouti

Poslední den národní pouti slavili poutníci v katedrále papeže Benedikta jako římského biskupa, v papežské arcibazilice sv. Jana v Lateráně, postavené ve 4. století císařem Konstantinem pro římského biskupa, tehdy papeže Silvestra I. Papežové tu bydleli až do 14.století, kdy se přestěhovali na vatikánský pahorek. Eucharistickou bohoslužbu slavil s ostatními biskupy a poutníky kardinál Miloslav Vlk.  více...

12.11.2010Kristův kříž

Jedním z poutních zastavení v rámci národní děkovné pouti za návštěvu Svatého otce v České republiky byla bazilika Svatého Kříže jeruzalémského. Při uctívání relikvie - úlomku z Kristova kříže, pronesl kardinál Vlk 11. listopadu pro poutníky následující zamyšlení: více...

12.11.2010Kázání kardinála Vlka v rámci národní poutě

Promluva kardinála Vlka při mši svaté 11. listopadu v bazilice svatého Jana v Lateráně, v rámci národní pouti na poděkování za návštěvu Svatého otce v roce 2009. více...

11.11.2010Pozdrav papeže Benedikta českým poutníkům při generální audienci

Pozdrav Svatého otce se kterým se obrátil na české poutníky při generální audienci dne 10. listopadu 2010 v chrámu svatého Petra. více...

11.11.2010Pouť

Vrcholná událost bylo středeční setkání se Svatým otcem ve velechrámu svatého Petra, který je chrámem univerzální světové církve. Papež Benedikt XVI. je v tomto chrámu nástupcem sv. Petra. více...

11.11.2010Co papež neřekl

Návštěva Benedikta XVI. ve Španělsku (6. – 7. 11) u příležitosti závěru svatojakubského roku a přímý přenos papežovy mše ze Santiaga de Compostela v České televizi, byly novým impulsem k četným komentářům v médiích více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka