Přesun na obsah

14.02.2013Kardinál Vlk na oslavách sv. Cyrila a Metoděje v Římě

Kardinál Miloslav Vlk bude zastupovat Českou biskupskou konferenci na římských oslavách 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje ke slovanským národům. Hlavním celebrantem při mši svaté v bazilice sv. Klimenta bude 14. února 2013 od 18.30 hodin slovenský kardinál Jozef Tomko. více...

11.02.2013Nemáme papeže

Každý z posledních papežů byl jiný, ale každý měl své důležité poslání v církvi. Benediktovi XVI. je církev vděčná za řadu dokumentů, které ukazovaly jasnou cestu kupředu. Netýkaly se jen interních záležitostí církve, nebyly psány jen řečí teologie, ale četli je i lidé mimo církev, protože jejich obsahem byly otázky, které se týkaly celé společnosti. V této situaci se nyní rozběhne mnohostranné hodnocení papežova funkčního období. Češi budou vzpomínat nejen na jeho slavnou návštěvu v r. 2009, ale jsme mu vděční, že se o naši náboženskou situaci vždy velmi živě zajímal. To jsem sám osobně zažil při mnoha setkáních s ním. Měl k nám Čechům přátelský vztah i jako k sousedům Bavoráků. více...

11.02.2013Plíživá totalita

Ta naše „demokracie na český způsob“ má jednu velkou vadu: chápe se jako možnost činit cokoliv, pokud na to má člověk dost síly nebo drzosti. Vždyť je přece svoboda! Tedy také svoboda lhát, svoboda být zlý. A tak už lidé velmi často nerozlišují dobro a zlo a mnozí jsou k aroganci, ke hrubosti, k pusté lži a nepravdě velice tolerantní a lhostejní. Za zlo se nikdo nestydí. více...

06.02.2013Te Deum

Te Deum laudamus - Bože chválíme tebe. více...

04.02.2013Římská setkání

První letošní setkání tohoto druhu pro Evropu bylo právě minulý týden v Římě. Rámcový program pro ně byl dohodnut loni na setkání biskupů a rozpracován naším římským sekretariátem, který má na starosti celou logistiku. Základním tématem byl bod spirituality „Ježíš v bratru“ více...

27.01.2013Máme prezidenta

Velký dvoukolový volební maraton historicky první přímé volby prezidenta je u konce - máme prezidenta! Byl zvolen hlasy více než poloviny voličů, kteří se zúčastnili voleb. Je čas gratulací domácích i zahraničních. Je také čas reflexe nad poměrně dlouhou volební kampaní i nad jejím vyvrcholením – nad osobou nového prezidenta a jeho představami o vykonávání funkce, do které byl zvolen. Reflexemi odborníků nejrůznějších oborů se nyní plní sdělovací prostředky. více...

25.01.2013Kardinál Vlk v Mnichově

Ve středu 23. ledna se kardinál Vlk zúčastnil v Mnichově diskusního večera na téma: „Církev v socialismu.“ Organizátorem byla mnichovské Univerzita Bundeswehru, zastoupena důstojníkem Philippem Weberem. více...

23.01.2013Prezidentské volby

Na naší politické scéně se v poslední době ozývá volání po návratu „tradičních hodnot“. Při současné konstelaci prezidentské volby je v tomto smyslu jediný kandidát, který má oproti hrubosti a aroganci určitou noblesu a ve svém chování i v dlouhé rodové tradici hodnoty, které naše společnost dnes potřebuje. Námitky, které jsou proti němu vyslovovány, jsou buď bezvýznamné ve srovnání s ostatními hodnotami, nebo přehnané a zveličené, či vytržené z kontextu a nemají valného smyslu. více...

11.01.2013Nový začátek?

Chvíle různých změn, předělů, konců a nových začátků, krizových situací nás přirozeně vedou k zastavení se, k ohlédnutí, k úvahám nad tím, „kde jsme“, nad stavem společnosti, nejen u nás, i nad naším vlastním životem… více...

22.12.2012Vánoce, Vánoce přicházejí....

Vánoce jsou proto svátky úžasného obdarování člověka božskou láskou. Všechny naše vánoční dárky, vzájemná přání, ta hojnost a bohatství – to vše je odleskem této božské vánoční události. Pokud Vánoce ztratí spojení s tímto svým hlubokým kořenem, zbyde jen byznys, shon a konzum...  více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka