Přesun na obsah

10.11.2015Odpuštění a smíření - rok 2015

Vlastní konferenci zahajoval kardinál Ravasi a také na závěr ji zhodnotil. Ve své úvodní řeči vycházel často z bible, kterou nazval „důležitým kodexem západní kultury.“ Citoval místa Starého i Nového zákona o smíření a odpuštění. Připomněl i v koncentráku umučeného filosofa Bonhoefera a jeho výrok: nenávist člověka oslabuje, postoj odpuštění osvobozuje. Velkou polskou světici, sv. Hedviku, která byla původu německého, nazval patronkou smíření. více...

09.11.2015Synoda o rodině

Na závěr synody 24.10. 2015 pronesl závěrečné slovo, ve kterém shrnul mimořádnou zkušenost víry, kterou synodální otcové při společných jednáních, modlitbě a práci udělali. Papež tu znovu zopakoval důležité slovo, které už dříve o synodě řekl: „Charakter synody je, jít společně v duchu kolegiality a synodálnosti. Synoda není konference, ani rozprava, ani parlament či senát, ve kterých se má dojít k dohodě. Synoda je projevem života církve, církve, která jde pospolu, aby se dívala na skutečnost očima evangelia. více...

05.11.2015Patriarcha Bartoloměj v Loppianu

Akademický senát univerzity se rozhodl udělit čestný doktorát kultury jednoty jeho Svatosti cařihradskému arcibiskupovi a ekumenickému Patriarchovi Bartolomějovi I. Udělení doktorátu se konalo u příležitosti zahájení nového akademického roku 2015-2016 dne 26. října 2015 v prostorách moderní basiliky P. Marie Theotokos za účasti profesorů a studentů univerzity a mnoha obyvatel Loppiana. Patriarchu doprovázel pravoslavný metropolita pro Itálii arcibiskup Gennadios, sídlící v Bologni a řada pravoslavných duchovních. více...

03.11.2015Státní vyznamenání

Mediální diskuse, která se kolem některých vyznamenaných přesto rozvinula, znovu trochu připomíná, že vůči hodnocení naší nedávné minulosti máme určité dluhy a že jsme se se svou minulostí nevyrovnali. Ale to je širší téma, které už dnes v podstatě není předmětem intenzivní veřejné diskuse na rozdíl od prvních let po pádu komunismu. Dnes se jím zabývají spíše odborníci a historici našich moderních dějin. více...

28.10.2015Česko-německé diskusní fórum

„Diskusní fórum“ pořádalo ve dnech 23.-25.10. v Kostnici ve známé koncilní budově na břehu Bodamského jezera svou výroční konferenci, která měla za téma: „Vztah náboženství a státu v České republice a v Německu“.  více...

21.10.2015Národní eucharistický kongres

Ve svém listu nás papež František vyzýval, aby se „tato událost stala příležitostí k posílení a prohloubení víry.“  více...

12.10.2015Synoda o rodině

Ve Vatikánu se v těchto týdnech, jak známo, koná XIV. řádné generální shromáždění biskupské synody o rodině, připravované a organizované delší dobu Generálním sekretariátem Synody biskupů. V říjnu loňského roku se konalo její III. „mimořádné shromáždění“, jakási předsynoda. Ještě před tím se konala „konzistoř“ (shromáždění) kardinálů, při které se o tomto tématu začalo oficiálně hovořit.  více...

29.09.2015Svatý Václav ve Vatikánu

Slavnost sv. Václava se každoročně slaví také v centru universální církve, v bazilice sv. Petra ve Vatikánu, u oltáře našeho hlavního národního patrona sv. Václava. Jen málokterý i větší národ se může pochlubit, že má oltář svého hlavního světce v centrální bazilice církve. více...

10.09.2015Papež a rok milosrdenství

Na potratech se přistihujeme, jak jsme falešní a jak sami sebe klameme. Potratu, tomu zabití, říkáme „přerušení těhotenství“, jako by po tom „přerušení“ mohlo následovat nějaké pokračování. Jsme neupřímní. Nebo se říká, že žena má právo na své tělo, a zakrýváme fakt, že ten plod není striktně vzato už její tělo, ale je to rozvíjející se jiný subjekt. Kdesi při soudu o dědictví bylo přiřčeno právo dědit ještě nenarozenému subjektu jako nositeli práva. Potrat jako čin zabití nelze už vzít zpět, nelze ho změnit. To, co se stalo, nemůže se odstát. Ale zůstávají důsledky takového činu, je tu těžké provinění, hřích.  více...

07.09.2015Setkání biskupů

Chvíle této duchovní výměny byly cennými momenty našeho evropského setkání se životem biskupů v jižní Africe, v Severní Americe nebo na Dálném Východě. Při reflexi o situaci ve světě, v životě světové církve, o směru udávaného papeži poslední doby, zvláště papežem Františkem, a při reflexi nových charizmat, která Duch svatý dává v posledním půlstoletí dnešní církvi, jsme si uvědomovali, jak se realizuje Ježíšův příslib: „Utěšitel, Duch svatý, ten vás bude učit všemu a připomínat vám vše, co jsem vám řekl...“  více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka