Přesun na obsah

21.09.2007Výročí povodní 2007 - slovo kardinála Vlka

Úvodní slovo kardinála Miloslava Vlka k brožuře pro svatováclavský večer. více...

17.09.2007Promluva kardinála Vlka při slavnostním požehnání sochy Panny Marie z Aparecidy

Tato socha Panny Marie, patronky Brazílie, je tam a v celé Latinské Americe velmi uctívaná a známá. Poutníci a turisté z těchto krajin tvoří velkou většinu mezi návštěvníky kostela pražského Jezulátka. Umístěním sošky v tomto kostele jim chceme vyjít vstříc, aby se u nás cítili ještě více doma... více...

06.08.2007Kázání u příležitosti mše sv. k 15. výročí úmrtí kardinála Tomáška

"V kritických chvílích pražského jara kardinál Tomášek, vědom si této opory, jasně prohlásil, že on i katolická církev stojí na straně národa, a tím deklaroval, že církvi jako součásti národa leží jeho osudy na srdci." více...

05.07.2007Velehrad - kázání kardinála Vlka na slavnost svatých Cyrila a Metoděje

My, lidé dnešní doby, rádi užíváme ve vzájemné komunikaci, zvláště v médiích, různé zkratky, loga či ikony jako znamení stručného, silného a výrazného vyjádření určitých skutečností. Pro víru v naší zemi, ale i u dalších slovanských národů, může být takovým sloganem či ikonou slovo „Velehrad“, nebo osobně „Cyril a Metoděj“.  více...

12.06.2007Slavnost Těla a krve Páně

Za pronásledování bylo jednou přistiženo a zatčeno asi 40 křesťanů při slavení eucharistie. Před soudem byly tázáni, proč porušují císařský rozkaz. Odpověď zněla: sine dominico non possumus - bez nedělního slavení eucharistie nemůžeme žít! A položili za eucharistii život!  více...

11.04.2007Proslov kardinála Vlka u příležitosti 10. výročí založení Vyšší odborné školy publicistiky

10. dubna navštívil Miloslav kardinál Vlk Vyšší odbornou školu publicistiky, jejímž zřizovatelem je Arcibiskupství pražské. Tato škola v letošním roce slaví 10 let své existence. více...

07.04.2007Z kázání kardinála Miloslava Vlka při mši svaté se svěcením olejů

Abychom byli lépe disponováni, podívejme se krátce na dar kněžství, který máme v rukou, na povolání k účasti na jediném kněžství Kristově. více...

12.02.2007Zamyšlení ke Světovému dni nemocných

Každý člověk je stvořen k Božímu obrazu. A nemocný je obrazem Ježíše ukřižovaného a opuštěného, Ježíše trpícího, který na sebe vzal na svém kříži všechno utrpení až do konce světa. Naše utrpení je privilegované pojítko, které nás úzce pojí s trpícím Ježíšem a jeho nesmírnou láskou. více...

24.01.2007Konkrétní projev ochoty a touhy po jednotě křesťanů v naší zemi

Prožíváme Týden modliteb za jednotu křesťanů. Před svou smrtí se Ježíš modlil k Otci za to, „aby všichni byli jedno…“. Jako svou závěť nám zanechal tuto svou úzkostnou touhu. V týdnu od 18. ledna, od svátku Panny Marie Matky jednoty, do 25. ledna, svátku obrácení sv. Pavla, se křesťané různých církví modlí za obnovu jednoty mezi křesťanskými církvemi. více...

05.01.2007Pozdrav účastníkům Tříkrálového průvodu

Děkuji vám, že se připojujete k průvodu hledajících králů a přeji vám ve vašem hledání úspěch, jaký přes velké obtíže a vzdálenost, bez orientačních prostředků měli tři mudrci, králové z východu. více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka