Přesun na obsah

21.05.2010Znovu v Galileji

Při náštěvě mnohých míst Svaté země zatouží poutník se na místa hned nebo v budoucnosti vrátit. (...) Aniž jsem se o to zasloužil, podařilo se mi znovu, v krátké době, vrátit se do kvetoucí zahrady Galileje. Bůh si vyvolil právě Galileu pro pobyt svého syna na této zemi.  více...

20.05.2010Život v Izraeli

Když se poutník dívá od chrámu „In gallicantu“ na část uchovaných schodů, po kterých Ježíš scházel z večeřadla do údolí Cedron a do Getsemanské zahrady a pronášel modlitbu za to, „aby všichni jedno byli“, nevyhne se hluboké bolesti, která prostoupí srdce při pomyšlení na současnou situaci ve Svaté zemi.  více...

14.05.2010Svatá místa jeruzalémská

Skutečnost, že mnohá křesťanům tak drahá místa jsou v „cizích rukou“ těch, kteří k nim nemohou mít takový vztah jako křesťané, působí často poutníkovi bolest. Možnost jejich užívání křesťany je velmi omezená. Možná nám tato situace má připomínat velikou věc, že my křesťané si nemůžeme přivlastňovat Krista a jeho dílo jen pro sebe. Ježíš přišel i pro ostatní. On jim také patří.  více...

13.05.2010Papež Benedikt v Portugalsku

Při svých apoštolských cestách se Svatý otec nesoustřeďuje pouze na domácí pastorační problematiku navštěvované země, ale vidí vždy situaci v širších souvislostech, často nejen evropských, ale i celosvětových. Bylo tomu tak při návštěvě v naší republice, je tomu tak i nyní při jeho cestě do Portugalska. více...

13.05.2010U Ježíše doma

Po zatčení a uvěznění Jana Křtitele odešel Ježíš do Galileje. Tam začal hlásat radostnou zvěst. Když ho nazaretští nepřijali (srov. Lk 4,23-30), opustil Nazaret a usadil se v Kafarnaum: „Když Ježíš uslyšel, že byl Jan (Křtitel) uvězněn, odebral se do Galileje. Opustil Nazaret, šel a usadil se v Kafarnau při moři v území Zabulonově a Neftalivomě (Mt 4,12). Evangelisté o tomto místě říkají: “přišel do svého města“. Ježíš sám si ho zvolil jako „své město“.  více...

12.05.2010Odpuštění

Minulý týden v pátek 7. května se v Právu na straně 6. objevil zajímavý a do jisté míry i odvážný „sloupek“ „Podebrané svědomí“ z pera redaktora Jiřího Hanáka. V souvislosti s 65. výročím ukončení Druhé světové války v něm připomíná některé vzájemné dluhy odpuštění a smíření. Jde o činy, které mezi některými národy střední Evropy zůstávají ještě neodpuštěny, nezhojeny a zatěžují vzájemné vztahy. více...

11.05.2010Galilea

Poutník vnímá, a nejen na tomto místě, ale všude, že nestačí pouze turisticky projít, vyposlechnout výklad, fotografovat, postát a jít dál. Tato svatá místa opravdu zvou, abychom se do nich ponořili, vtahují, tak jako všechny svaté skutečnosti. více...

11.05.2010Katedrála

V jednom článku na těchto stránkách jsem se zmínil, jak se časy mění ve prospěch řešení různých otázek, které zůstávaly dlouho neřešeny. A jak je to s katedrálou sv. Víta, Václava, Vojtěcha v Praze? I tady se „časy mění“? Pokusím se, u příležitosti výročí posvěcení katedrály, připomenout dosavadní vývoj kauzy od jejího vzniku. více...

07.05.2010Olivová hora

Olivová hora byla také Ježíšovým oblíbeným místem. Utíkal se sem k modlitbě, k rozhovoru s Otcem. Strávil tu třeba i celou noc v modlitbě… Přicházel sám nebo s apoštoly: „Potom se podle svého zvyku odebral na Olivovou horu a učedníci ho následovali“ (Lk 22,39). více...

04.05.2010Volby se blíží

Kritizovat situaci, rozčilovat se na politiky a politiku, ale nejít k volbám, to je morálně špatné a nezodpovědné. Představitelé církve nikdy neoznačovali žádnou stranu, ani žádné konkrétní kandidáty, které by věřící měli nebo neměli volit. Každý křesťan má  vlastní zodpovědnost a vlastní svědomí a rozhoduje se podle svého uvážení, i když mnohdy je to velmi, velmi těžké.  více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka