Přesun na obsah

28.10.2008Synodní okénko 14: Nové akcenty

V neděli 26. října 2008 mší svatou ve vatikánské bazilice sv. Petra skončilo XII. řádné generální shromáždění Synody biskupů, které probíhalo ve dnech 5. – 26. října 2008 na téma "Boží slovo v životě a poslání církve". Slavení eucharistie předsedal papež Benedikt XVI., spolu s ním koncelebrovali synodní otcové. Ve svém článku týkajícím se skončeného shromáždění biskupů kardinál Miloslav Vlk hovoří tentokrát o nových akcentech, které ze shromáždění vyplývají. více...

26.10.2008Synodní okénko 13: Poselství biskupů k církvi

Ve svém dnešním článku se kardinál Miloslav Vlk pouští do rozboru „Poselství“, dokumentu, který připravila Komise pro poselství XII. generálního shromáždění a který byl v pátek schválen. Schválením poselství a propozic bude třítýdenní zasedání XII. generálního shromáždění Synody biskupů ukončeno. více...

23.10.2008Synodní okénko 12: Poslední týden

XII. řádné generální shromáždění Synody biskupů se pomalu chýlí ke svému závěru. Kardinál Miloslav Vlk ve svém příspěvku popisuje, jak vznikají závěrečné dokumenty. více...

22.10.2008Synodní okénko 11: Bartoloměj

Kardinál Miloslav Vlk si ve svém příspěvku všímá významu účasti cařihradského patriarchy Bartoloměje na synodě a reflektuje dávnou tradici synodality v pravoslavné církvi. více...

21.10.2008Papež se vyslovil k otázce majetkového narovnání

Při nástupu nového velvyslance ČR u Svatého stolce JUDr. Pavla Vošalíka a při předání jeho pověřovacích listin v předvečer svátku sv. Václava, dne 27. září 2008, mluvil papež ve svém projevu k velvyslanci neobvykle obšírně i o otázce dosud nedořešeného majetkového narovnání s církvemi u nás. Jeho projev je natolik závažný, že uvádíme celou část k tomuto tématu v doslovném znění. více...

20.10.2008Synodní okénko 10: Jan Pavel II.

Společná vzpomínání biskupů na synodě, která ukazují nesmírný význam synodálního zřízení pro život církve… více...

20.10.2008Synodní okénko 9: Druhá fáze zasedání

Kardinál Miloslav Vlk popisuje, jak vznikají základní dokumenty XII. řádného generálního shromáždění Synody biskupů. Všechny dokumenty, které se kolem tohoto zasedání formulují, mohou, jak říká kardinál Vlk, být dobrým podkladem pro čtení a rozjímání o Božím slově. více...

20.10.2008Synodní okénko 8: Kde jsme na cestě?

Synodální jednání programovaná na tři neděle vstupují do poslední třetiny. Kardinál Miloslav Vlk hovoří tentokrát o svých vystoupeních na shromáždění Synody biskupů. více...

16.10.2008Setkání kardinála Vlka s velvyslancem ČR u Svatého stolce

Kardinál Miloslav Vlk se během svého pobytu v Římě na biskupské synodě setkal s novým velvyslancem při Svatém stolci, Pavlem Vošalíkem. Podrobnější informace přináší jeho článek. více...

14.10.2008Synodní okénko 7: Synodalita II.

V rámci poznámek a postřehů o Synodě biskupů hovořil již kardinál Vlk v jednom ze svých článků o historii synodních zasedání a o dokumentech, které z nich vzešly. Tento svůj článek nyní doplňuje o zamyšlení se nad etymologií slova „synoda“ a nad tím, k čemu všemu tato etymologie ukazuje. více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka