Přesun na obsah

22.10.2007Volby v Polsku

Porážka Práva a spravedlnosti bratří Kaczyńských je vlastně porážkou fundamentalistického ultrakatolického „Radio Maria“.  více...

15.10.2007Velký kancléř přijal nové vyučující teologie

15. října přijal kardinál Vlk pětici nových vyučujících katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. více...

15.10.2007Setkání s velitelem Hradní stráže

15. října se kardinál Vlk setkal s velitelem Hradní stráže Plk. Ing. Radimem Studeným. více...

15.10.2007Kardinál Vlk se setkal s generálním ředitelem Českého rozhlasu

K přátelskému setkání pozval kardinál Miloslav Vlk generálního ředitele Českého rozhlasu Václava Kasíka, aby mu vyjádřil osobní poděkování za dobrou spolupráci více...

15.10.2007Poděkování a biřmování v Divišově

V neděli 14. října navštívil kardinál Vlk farnost Divišov. více...

15.10.2007Církev -  otázky a odpovědi

„Odpovědi na otázky týkající se některých aspektů nauky o církvi“, je adresovaný spíše dovnitř církve, totiž odpovědi na otázky, které se diskutovaly v katolické církvi. Už z názvu je patrné, že dokument nechce být nějakým slavnostním dogmatickým textem, ale pouze opakuje a připomíná to, co katolická církev vždy učila, co bylo a je více méně známé a co II. vatikánský koncil znovu zformuloval. více...

11.10.2007"Dušičkový" on-line rozhovor s kardinálem Vlkem

Již nyní je možné klást otázky pro on-line rozhovor s kardinálem Vlkem na téma "Smrt, my a oni." více...

09.10.2007Biřmování v Brandýse

"Zkusme Boha v našich modlitbách více chválit pro to, co dělá a jaký je", řekl kardinál Vlk ve svém kázání především k těm, kteří přijímali svátost křesťanské dospělosti. více...

08.10.2007Ubinam gentium sumus? Kde to žijeme?

Až se vyhrotí situace na neúnosnou míru, snad objevíme skutečnou identitu člověka, hluboce vtisknutou do jeho nitra, do jeho duše, - identitu, která potřebuje od jeho prvních krůčků v tomto světě harmonickou, s touto jeho identitou shodnou integrální formaci životního stylu, aby člověk byl sám sebou, formaci bezpodmínečného uznávání Autority, která má své jméno. více...

05.10.2007Kardinál Kasper na Třetím evropské ekumenické shromáždění

Musíme si ovšem uvědomit, že nakonec nemůžeme jednotu „vytvořit“ – nemůže být naším dílem. Je to dar Ducha Svatého, jen on může usmířit srdce. O tohoto Ducha jednoty se musíme modlit. Duchovní ekumenizmus je proto středem a srdcem ekumenizmu (UR 8). více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka