Přesun na obsah

24.12.2013Slavení Narození Páně

Mnozí se mě ptali, kde budu trávit letošní Vánoce. Byl jsem pozván do mužské komunity Hnutí fokoláre v Praze. více...

24.12.2013Vánoce, Vánoce přicházejí...

A křesťané klečí u jeslí a v Ježíši narozeném se klanějí Bohu blízkému, který ze svého nadpřírodního “světa”, ze své  “věčnosti”, vstoupil před dvěma tisíci lety do naší “časnosti” , aby překonal propast, která tu zeje mezi naším konečným světem a Jeho nekonečností, aby v těle našeho světa vystavěl “most” mezi touto naší časovou  omezeností a svou jinak nedosažitelnou nekonečností. více...

23.12.2013Vánoce 2013

Vánoční přání kardinála Miloslava Vlka více...

20.12.2013Blahopřání od papeže Františka

V den svého svátku, 18. prosince, obdržel kardinál Miloslav Vlk blahopřejný telegram od papeže Františka. Se svým přáním se připojil státní sekretář státu. více...

13.12.2013Kardinál Vlk na biskupském svěcení mons. Alda Giordaniho

Kardinál Vlk dnes odletěl do italského města Cunea, kde se v sobotu 14. prosince zúčastní biskupského svěcení Mons. Alda Giordaniho, kterého Svatý otec jmenoval apoštolským nunciem pro Venezuelu. více...

04.12.2013Biskupové a nová evangelizace - setkání v Berlíně

Ve dnech 25. – 27. listopadu se v Berlíně setkalo 26 katolických biskupů – přátel Hnutí fokoláre. Přicestovali z Maďarska, Česka, Litvy, Anglie, Itálie, Holandska, Švýcarska, Chorvatska, Ukrajiny, Anglie, Islandu, Belgie, Rumunska a Německa. Každoročně probíhala tato setkání v Centru Mariapolis v Castel Gandolfu v Římě, kam se sjížděli biskupové z celého světa. Letos proběhlo v jiné formě, a sice v podobě řady regionálních setkání v různých koutech světa. Hlavním motivem tohoto způsobu setkávání bylo zajistit biskupům různých kontinentů snazší účast díky kratším vzdálenostem.  více...

02.12.2013Vzpomínky na Jeruzalém

Náš pobyt na posvátných místech naší víry, po stopách Ježíše pokorného, plného lásky, byl pro nás silným zpytováním svědomí o naší ještě ne plné jednotě. Byl ale také upevněním vůle o jednotu usilovat a pro ni pracovat, a posilněním naděje, že jednota je možná, protože je to „testament“, Ježíšova „poslední vůle“ a že je v rukou Božích...... více...

15.11.2013Biskupové různých církví ve Svaté zemi

Očekává se asi 32 biskupů z následujících zemí: Německo, Rakousko, Egypt, Velká Británie, Austrálie, USA, Uruguay, Uganda, Brazílie, Švédsko, Finsko, Česká republika, Itálie, Libanon Moldávie, Thajsko, Irák, Izrael. Zastoupeny budou církve: syrská pravoslavná, koptská pravoslavná, pravoslavná, anglikánská, metodistická, církev luterská evangelická, švédská, římsko-katolická, chaldejská, melchitská, maronitská.  více...

07.11.2013Dojemná starost komunistů

“Rázná komunistka” soudružka Kateřina Konečná straší národ přesně tak, jak to dělali stalinisté první poloviny 50. let, jejichž ruce jsou potřísněné krví  více...

07.11.2013Povolební perspektiva

Domnívám se, že případné koaliční strany budou respektovat právo a spravedlnost více než sociální demokraté, a nedovolí jim takové věci, které by byly proti právu a spravedlnosti.  více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka