Přesun na obsah

14.10.2008Synodní okénko 6: Druhá stránka synodního shromáždění

Mnozí si představují rytmus synody jako nekonečné diskuse v plénu 253 biskupů a 77 dalších účastníků při plenárním zasedání v synodní aule nad Instrumentum laboris, mezitím jídlo, odpočinek a to vše stále dokola. Synodní zasedání však není tak „šedé“ a jednotvárné. Kardinál Vlk to ukazuje ve svém článku. více...

13.10.2008Synodní okénko 5: Synodalita

V této souvislosti je nutné říci také něco o historii synodálních zasedání a o dokumentech, které z nich vzešly. Od doby ustanovení Synodus episcoporum v r. 1965  se  uskutečnila řada synodálních shromáždění, „synod“, které projednávaly důležitá a aktuální témata, rozvíjející koncilové učení.  více...

13.10.2008Synodní okénko 4: Bůh mluví i dnes

Pronásledování církve ve světě bylo ve středu pozornosti sobotního zasedání XII. generálního shromáždění Synody biskupů. Se svým příspěvkem vystoupil také kardinál Miloslav Vlk. Plné znění jeho textu je zde k dispozici. více...

10.10.2008Vzpomínáme na významné kněze Příbramska

Kardinál Miloslav Vlk 4. října 2008 v Dolních Hbitech celebrovat mši sv. u příležitosti výročí úmrtí P. Františka Jáska, příbramského vikáře a faráře v Dolních Hbitech. Před několika lety se v Sedlčanech setkal s podobným odkazem komunistickou diktaturou umlčeného kněze. více...

08.10.2008Synodní okénko 3: Postřehy z prvních dní biskupské synody

Synodální jednání XII. řádného generálního shromáždění Synody biskupů již dostala svůj pravidelný rytmus. Shromáždění Synody biskupů na téma "Boží slovo v životě a poslání církve" bylo zahájeno 5. října 2008 v bazilice sv. Pavla za hradbami. Kardinál Miloslav Vlk, který se ho účastní, zpravuje své čtenáře o jeho průběhu. více...

07.10.2008Výroční zpráva ministerstva zahraničí USA o stavu náboženské svobody ve světě

Jako každoročně vydalo americké ministerstvo zahraničí i letos (19. 9. 2008) zprávu o stavu náboženské svobody ve světě, v níž hodnotí situaci ve všech státech, včetně České republiky. Jelikož si česká média většinou zprávy (stejně jako už loni) vůbec nevšimla, uvádíme zde některé kritické připomínky amerického ministerstva zahraničí ke stavu v České republice. více...

06.10.2008Synodní okénko 2: Synoda biskupů byla zahájena

Tříleté přípravy XII. řádného generálního shromáždění synody biskupů skončily a synoda byla zahájena v neděli 5. října slavnou bohoslužbou, kterou v bazilice sv. Pavla za hradbami slavil papež Benedikt XVI. spolu s 253 biskupy a kardinály ze 113 biskupských konferencí světa, s představiteli 25 vatikánských úřadů a se zástupci Unie vyšších řeholních představených. více...

06.10.2008Komentář k textu "Lineament"

Před zahájením biskupské synody obdrží každá biskupská konference tzv. Lineamenta neboli směrnice, o kterých hovoří a diskutuje. V přiloze přinášíme komentář kardinála Vlka, coby účastníka synody za Českou biskupskou konferenci, k těmto směrnicím. více...

05.10.2008Synodní okénko 1: Rozhovor pro Zpravodaj pražské arcidiecéze

Ve dnech 5.–26. října se kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský, účastní biskupské synody v Římě, jejíž téma je „Boží slovo v životě a poslání církve“. Při této příležitosti požádala redakce Zpravodaje pražské arcidiecéze kardinála Vlka o zodpovězení několika dotazů… více...

30.09.2008Kardinál Vlk převzal svatováclavskou medaili

Při desátém jubilejním ročníku Svatováclavského večera převzal dne 28. září 2008 kardinál Miloslav Vlk v Rytířském sále Senátu Parlamentu ČR pamětní medaili svatého Václava z rukou předsedy Senátu Přemysla Sobotky a generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Miroslava Štěpána. více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka