Přesun na obsah

18.04.2011Na začátku Svatého týdne ve Svaté zemi

Když jsme spolu s patriarchou přijížděli do Betfage a do kláštera na jeho velikou zahradu a dvůr, bylo tu již shromážděno veliké množství účastníků: malých i velkých, zvláště rodin s dětmi na rukách i v kočárcích. Bylo tu mnoho žen, zřejmě palestinského původu, s typickými šátky na hlavách. více...

18.04.2011Křesťané ve Svaté zemi

Křesťané to nemají v Izraeli, a vůbec na Středním východě, jednoduché. Proto odcházejí. Zabývala se tím nedávna blízkovýchodní synoda biskupů. Papež jim často adresuje různé výzvy, celá církev se za ně modlí. Nyní ve Svatém týdnu na ně můžeme zvláště pamatovat, když se naše mysl bude upínat ke Svaté zemi. více...

04.04.2011Na cestě k Velikonocům

Zmrtvýchvstání neslavíme jen jako slavnostní vzpomínku na všechny ty události, ale uprostřed shromážděné obce se uskutečňuje opravdové vzkříšení, vyjití „z hrobu smrti“ těch, kteří uvěřili v Pána Ježíše a přijali křest! Je to naplnění záchrany, jak ji prožili židé přechodem přes vodu moře. Kdo uvěřil v Krista a vyzná svou víru, dostává křtem účast na novém Božím životě, který Kristus svou smrtí na kříži získal. Dostává Ducha svatého, který je novým životem, dává křtěnému člověku nové světlo pro život, sílu a schopnost jít za Kristem a naplňovat jeho přikázání lásky. více...

04.04.2011Programy kardinála Vlka

Tento týden tráví kardinál Vlk v Rocca di Papa, kde připravuje tři květnová setkání biskupů. více...

01.04.2011O vztahu státu a církve v ČR

Ve středu 30. března 2011 přednesl kardinál Miloslav Vlk v Berlíně přednášku na téma „Vztah státu a církve v České republice“.   více...

28.03.2011Kardinál Vlk pobesedoval se studenty na jihu Čech

Ve čtvrtek 24. března vyjel kardinál Vlk do jižních Čech na malé "turné". V těch dnech si připomínal  20 let jmenování pražským arcibiskupem a 21 let biskupského svěcení.  více...

15.03.2011Kardinál Vlk v Tridentu

O minulém víkendu se kardinál Vlk účastnil 58. Mezinárodního ekumenického setkání, které se konalo v Teatro Sociale v Tridentu. Bylo organizováno Dílem Mariiným, právě v rodném městě Chiary Lubichové, zakladatelky Hnutí fokoláre, u příležitosti 3. výročí jejího úmrtí. více...

08.03.2011Za Otou Mádrem

Aktivity dr. Mádra nebyly jen organizačně vědecké, ale měly důležitý duchovní rozměr. Oto si ze své vlastní zkušenosti dobře uvědomoval, že úsilí totalitního režimu bylo zaměřeno na likvidaci církve rozbitím společenství jako jejího důležitého základu a síly. Proto byla jeho činnost doprovázena právě úsilím o vytváření, obnovování a upevňování vzájemného společenství na přátelské, ale i na širší církevní rovině. Dával si velmi záležet na tom, aby svými aktivitami přinášel a šířil naději. více...

04.03.2011Omyly a omyly

V souvislosti s blížícím se sčítáním, s dlouhodobou snahou uzdravit naší ekonomiku, se snahou vyřešit narovnání mezi církvemi a státem, s gestem církví zmrazit výši platů duchovních, které jsou na minimální úrovni ve srovnání s dalšími kategoriemi obyvatelstva s vysokoškolským vzděláním, v těchto souvislostech se stále diskutuje o tom, že „stát přestává být ochoten hradit mzdy nekontrolovaně rostoucímu počtu církevních pracovníků“ (Neviditelný pes, 1.3. 11, rubrika „společnost“). Diskutuje se o klíči „pro udělování státního příspěvku na platy duchovních“ (tamtéž). Podobně uvažují i další media. více...

28.02.2011Ve Svaté zemi

Od 20. února do 1. března se kardinál Miloslav Vlk účastní duchovního soustředění a pracovního zasedání Generální rady Díla Mariina – Hnutí fokoláre. Zasedání probíhá ve Svaté zemi, v Galileji. více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka