Přesun na obsah

24.01.2007Konkrétní projev ochoty a touhy po jednotě křesťanů v naší zemi

Prožíváme Týden modliteb za jednotu křesťanů. Před svou smrtí se Ježíš modlil k Otci za to, „aby všichni byli jedno…“. Jako svou závěť nám zanechal tuto svou úzkostnou touhu. V týdnu od 18. ledna, od svátku Panny Marie Matky jednoty, do 25. ledna, svátku obrácení sv. Pavla, se křesťané různých církví modlí za obnovu jednoty mezi křesťanskými církvemi. více...

21.01.2007Ke slovům předsedy KDU-ČSL

V poslední krizové době naši politické scény se objevovaly také myšlenky o nové orientaci KDU-ČSL, nejen o změně názvu strany. Nejvíce mě zaujalo nedávné interview předsedy strany Jiřího Čunka pro Katolický týdeník. více...

20.01.2007Otázka práva a povinnosti

Již jednou jsem se na těchto stránkách zmínil o tom, že morální, hodnotový styl života politiků nemůže být jejich soukromou záležitostí. více...

12.01.2007Poděkování

Děkuji za vaše komentáře k tomu, co na stránkách zveřejňuji. Těší mě slova souhlasu i vaše připomínky. více...

08.01.2007K diskusi o kněžích - spolupracovnících STB

Kristus se v podobných situací zachoval úplně jinak. Třikrát se ptal Petra: Miluješ mě? Jako by chtěl říci: Petře, lituješ své viny, změnil ses, miluješ mě nyní? A ustanovil ho papežem. Neřekl: tento zrádce? Aby byl prvním z apoštolů? To ne. více...

08.01.2007Slavnost Zjevení Páně, lidově Třech králů

O slavnosti Zjevení, která je vlastně Vánocemi u východních křesťanů, slavíme tu skutečnost, že ke Kristu v jeslích, nebo už někde v nějakém domě v Betlémě, přišli i ti, kteří neměli jako židé své proroky, bibli, očekávání Mesiáše, ale jejich vědecká, astronomická práce a pozorování hvězd a jejich vysvětlení pozorovaných úkazů je přivedlo až do Betléma, k Ježíšovi. více...

08.01.2007K situaci v Polsku

Polskem otřásla v těchto dnech aféra v souvislosti se jmenováním biskupa Stanislawa Wielguse varšavským arcibiskupem. Bylo poněkud těžké se k tomu konkrétně vyslovovat, když byly k dispozici jen zprávy ze sdělovacích prostředků, když nebyl znám informovaný oficiální postoj církve k celé záležitosti  poté, co arcibiskup Wielgus spolupráci doznal. více...

05.01.2007Pozdrav účastníkům Tříkrálového průvodu

Děkuji vám, že se připojujete k průvodu hledajících králů a přeji vám ve vašem hledání úspěch, jaký přes velké obtíže a vzdálenost, bez orientačních prostředků měli tři mudrci, králové z východu. více...

01.01.2007Novoroční promluva

Ohlížíme se – možná i s určitou nostalgií - za nenávratně uplývajícím časem minulého roku a bilancujeme… Ptáme se, jak jsme ten vzácný dar, kterým je čas, využili nejen pro sebe, ale k dobru všech… A díváme se také – plni naděje a očekávání – kupředu, do budoucna… více...

18.12.2006 Blahopřání Benedikta XVI. kardinálu Vlkovi

Papež Benedikt XVI. zaslal blahopřejný dopis kardinálu Miloslavu Vlkovi u příležitosti jeho dnešních jmenin. "Na znamení své náklonnosti Vám z celého srdce uděluji mimořádné apoštolské požehnání, která rád rozšiřuji na všechny věřící Vám svěřené, jako i na všechny Vaše drahé." píše Svatý otec. více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka