Přesun na obsah

14.07.2010Dovolená

Biskupové v církvi byli posvěceni do společenství. Chtějí proto některé chvíle konkrétně v tomto společenství prožít. Spolu se modlí, meditují a snaží se konkrétně žít Boží slovo. Sdělují si své duchovní prožitky, zkušenosti, úspěchy i problémy svého poslání, užívají nádherné přírody hor, procházek i vody. více...

03.07.2010Blokace rozvoje

Ústavní soud tuto žádost, která chtěla řešit skutečně obtížný problém obcí, zaviněný parlamentem a nevůlí politiků, na úkor práv církve, právem odmítl. Jeho rozhodnutí je velkou výzvou k současné vládě a parlamentu konečně vyřešit tento problém, vlekoucí se dvacet let. Soudkyně Ivana Janů dokonce vyslovila názor, že protiústavně jednají ti, kdo to vše zavinili, to znamená zákonodárci. Opačné rozhodnutí by bylo porušením principu právní jistoty a důvěry v právo. Že by se v oblasti práva blýskalo na lepší časy?  více...

21.06.2010Promluva kardinála Vlka na pohřbu biskupa Jaroslava Škarvady

Bůh má s každým člověkem od věčnosti své plány. Každému svěřuje úkol ve světě a v církvi, který máme ve světle Ducha svatého objevit a s jeho pomocí uskutečnit. více...

09.06.2010Loučení se Svatou zemí

Velice rychle uběhl můj čas na těchto svatých místech: ve své jedinečnosti zvou člověka stále znovu a znovu, jako by nebylo možné dostatečně prožít a vstřebat setkání s nimi. Na závěr svého pobytu jsem se znovu vydal po Ježíšových stopách jeho poslední cesty.  více...

09.06.2010První zasedání komise pro česko-vatikánskou smlouvu

Je velice vítané a jistě nadějné, že včera poprvé zasedala nová expertní komise pro česko-vatikánskou smlovu, aby hovořila o textu dosud neschválené česko-vatikánské dohody – o vztazích České republiky a  Vatikánu. více...

03.06.2010Křesťanský Jeruzalém

Znovu a znovu žasnu, jsem hluboce zasažen tak nesmírně pevnými a doloženými základy křesťanské víry: slova evangelia a hmotné potvrzení jejich obsahu! více...

01.06.2010Dvě hory

Z vrcholu hory je nádherný výhled daleko do úrodné krajiny s obilnými poli, kde je množství oliv, vinných keřů a jiných stromů či keřů. Pro událost svého proměnění si Ježíš vybral nádherné místo! více...

01.06.2010Další putování Galileou

Ve svém rozhovoru o tomto textu Písma jsme došli k tomu, že citovaná věta se někdy nepřekládá dobře. Slova „a přebývalo mezi námi“ může někdo vztahovat na Ježíšovo „přebývání“ zde v Nazaretě a vůbec v Galileji, Palestině… Z Olivové hory pak vystoupil na nebesa a ukončil „přebývání mezi námi“. Přesný překlad oné latinské věty však znamená: „a ubytovalo se mezi námi“, „zůstalo bydlet mezi námi“. Toto posvátné místo nám poskytlo prostor pro širší meditaci o Ježíšově časově a prostorově neomezeném přebývání mezi námi: On řekl: „Ještě krátký čas budu s vámi, pak odejdu k tomu, který mě poslal“ (Jan 7,33), „Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa“ (Mt 28,20), „Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich“ (Mt 18,20). Začali jsme si uvědomovat, co úžasného tu začalo. více...

24.05.2010Několik slov k odluce církve od státu

I někteří politici začali chápat, že duchovní rozměr, jehož určitým nositelem církve jsou, je pro veřejný život, pro život společnosti, potřebný. Začala se tak rozvíjet nová idea odluky: totiž představa dvou zcela nezávislých institucí, které se ale navzájem potřebují, navzájem spolupracují. Začaly se tak vymezovat oblasti spolupráce a vytvářet její pravidla, například v oblasti sociální, v oblasti umění a památek.  více...

24.05.2010Nikoli jen památky

Svatodušní svátky jsem prožil v kapli Rakouského hospice (...) Odpoledne jsem zašel soukromě na Sión, do večeřadla. Zde, padesátého dne po zmrtvýchvstání, seslal Ježíš na apoštoly, shromážděné s Pannou Marií, Ducha svatého. Modlil jsem se za dary Ducha svatého pro všechny, kterým jsem slíbil modlitby ve Svaté zemi: pro diecézi, pro jejího arcibiskupa a pro všechny, kteří nesou jakoukoliv zodpovědnost. více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka