Přesun na obsah

28.06.2008"Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus"

Kardinál Miloslav Vlk hovoří o životě a díle sv. Pavla při příležitosti zahájení roku, který má tohoto apoštola národů připomínat a který byl vyhlášen papežem Benediktem XVI. více...

24.06.2008Kardinál Vlk slavil se svými rodáky 40. výročí kněžského svěcení

Kardinál Miloslav Vlk slavil v těchto dnech čtyřicáté výročí svého kněžského svěcení. V sobotu 21. června spojil oslavu svého jubilea s kněžským svěcením tří jáhnů pražské arcidiecéze v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. V neděli 22. června v 10:00 pražský arcibiskup oslavil své výročí také mší sv. s rodáky v Chyškách. více...

09.06.2008Restituce?

Téma narovnání vztahu mezi církvemi a státem je bohužel stále aktuální. Také proto se k němu kardinál Miloslav Vlk vrací ve své úvaze. V debatě, která se na začátku června vynořila s návrhem na zřízení dočasné parlamentní komise, se stále objevují argumenty, které nesvědčí o snaze tento problém vyřešit, ale spíše zatemnit a samo řešení opět oddalovat. Ačkoliv se kardinál Vlk nemíní v žádném případě účastnit politických bojů uvnitř sněmovny, jde mu o to, aby se v diskusích klíčové pojmy užívaly správně. Jen tehdy je možné vidět věci takové, jaké jsou. více...

26.05.2008Chce do penze

V tomto období mé nové zdravotní situace se občas objevují novinové úvahy jako „Vlk je nemocný, chce do penze“. Takové konstatování je nutné upřesnit. více...

20.05.2008Dopis kardinála Miloslava Vlka

V den svých 76. narozenin 17. května 2008 publikoval kardinál Miloslav Vlk na stránkách Arcibiskupství pražského svůj dopis kněžím a jáhnům, řeholníkům a řeholnicím a všem bratřím a sestrám, v němž děkuje za modlitby v jeho nemoci i za přání k narozeninám a dává nahlédnout, jak rozumí své současné indispozici. více...

16.05.2008Kardinál Miloslav Vlk oslaví své 76. narozeniny

Pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk oslaví 17. května své 76. narozeniny. Zatímco loňské oslavy byly velmi slavnostní, letos si kardinál Vlk přeje toto své jubileum oslavit v nejužším kruhu svých blízkých. Pan kardinál ve svém dopise, který zde zveřejňujeme, děkuje všem, kdo na něho v tyto dny v modlitbách myslí. více...

15.05.2008Rozhovor pro Lidové noviny

Rozhovor kardinála Miloslava Vlka s Renatou Kalenskou, který byl uveřejněn v Lidových novinách 10. května 2008. více...

11.05.2008Katedrála je symbol národa vyrůstajícího z křesťanských kořenů

V sobotu 10. května 2008 se při mši svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha,  celebrované kardinálem Miloslavem Vlkem, , slavilo 79. výročí posvěcení pražské katedrály. Kardinál Vlk pronesl při mši homilii, kterou zde publikujeme. více...

10.05.2008Katedrála patří národu, to my přece víme

V sobotní MFDnes uveřejnil kardinál Miloslav Vlk článek, v němž poukazuje na to, že církve nechtějí předkládat výčet toho, co všechno by ještě mohlo být zahrnováno do zákona o nápravě některých majetkových křivd. Upozorňuje také na nutnost rozlišovat dvě roviny debat o katedrále. Článek zde nabízíme v nezkrácené podobě. více...

09.05.2008Co jsou církve a kdo komu co dává

Užívá-li někdo slovo církev, je třeba vidět, co všechno v sobě toto slovo zahrnuje. Nejsou to jen rozdíly mezi jednotlivými denominacemi, ale také vnitřní struktura církve katolické. Tímto rozlišením totiž vyjde najevo, že v připravovaném zákoně nejde o „restituce“, jak se nesprávně říká, ale že spíše diecéze nechávají v rukou státu svůj majetek. Kardinál Vlk se ve svém článku tyto skutečnosti snaží objasnit. více...

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | Další

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka